Typ: Bokkapitel

Henrekson, Magnus och Johansson, Dan (2004). ”Taxation, Institutions and the Agents of Economic Growth.” I Hallin, Göran och Östhol, Anders (red) På den tillväxtpolitiska agendan/On the Growth Policy Agenda. Stockholm och Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska studier: 51-68.