Sök

Taxation, Institutions and the Agents of Economic Growth

PublikationBokkapitel
Äganderätt, Dan Johansson, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Magnus Henrekson, Skatt, Tillväxt
Taxation, Institutions and the Agents of Economic Growth
Ladda ner

Henrekson, M. & Johansson, D. (2004). ”Taxation, Institutions and the Agents of Economic Growth”, i Hallin, G. & Östhol, A. (red.). På den tillväxtpolitiska agendan/On the Growth Policy Agenda (s. 51-68). Stockholm och Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Baserat på innehåll

Firm growth, institutions, and structural transformation
BokkapitelPublikation
Henrekson, M. & Johansson, D.
Publiceringsår

2011

Sammanfattning

Dan Johansson har tillsammans med Magnus Henrekson skrivit kapitlet Firm growth, institutions, and structural transformation i Michael Fritsch (red) Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development: National and Regional Perspectives. Kapitlet tar sin utgångspunkt i att hög ekonomisk tillväxt förutsätter att institutionerna – ”samhällets spelregler” – bejakar snabb strukturomvandling. Framgångsrika företag måste attrahera resurser från mindre framgångsrika företag för att kunna växa. Utvecklingen har således såväl en ”positiv” som ”negativ” sida. I kapitlet läggs speciellt fokus på förutsättningarna för så kallade gasellföretag – ett fåtal snabbväxande företag – vilka har visat sig ha stor betydelse för sysselsättning och tillväxt, enligt forskningen. Tre politikområden identifieras som centrala för att stimulera framväxten av fler snabbväxande företag: Fortsatt avreglering av den offentliga sektorn, förbättrade skatteincitament och en översyn av arbetsmarknadsregleringarna.

Related content: Working Paper No. 150

Firm growth, institutions, and structural transformation
BokkapitelPublikation
Henrekson, M. & Johansson, D.
Publiceringsår

2011

Sammanfattning

Dan Johansson har tillsammans med Magnus Henrekson skrivit kapitlet Firm growth, institutions, and structural transformation i Michael Fritsch (red) Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development: National and Regional Perspectives. Kapitlet tar sin utgångspunkt i att hög ekonomisk tillväxt förutsätter att institutionerna – ”samhällets spelregler” – bejakar snabb strukturomvandling. Framgångsrika företag måste attrahera resurser från mindre framgångsrika företag för att kunna växa. Utvecklingen har således såväl en ”positiv” som ”negativ” sida. I kapitlet läggs speciellt fokus på förutsättningarna för så kallade gasellföretag – ett fåtal snabbväxande företag – vilka har visat sig ha stor betydelse för sysselsättning och tillväxt, enligt forskningen. Tre politikområden identifieras som centrala för att stimulera framväxten av fler snabbväxande företag: Fortsatt avreglering av den offentliga sektorn, förbättrade skatteincitament och en översyn av arbetsmarknadsregleringarna.

Related content: Working Paper No. 150

Gazelles as Job Creators
Article (with peer review)Publikation
Henrekson, M. & Johansson, D.
Publiceringsår

2010

Sammanfattning

It is often claimed that small and young firms account for a disproportionately large share of net employment growth. We conduct a meta-analysis of the empirical evidence regarding whether net employment growth rather is generated by a few rapidly growing firms—so-called Gazelles—that are not necessarily small and young. Gazelles are found to be outstanding job creators. They create all or a large share of new net jobs. On average, Gazelles are younger and smaller than other firms, but it is young age more than small size that is associated with rapid growth. Gazelles exist in all industries. They seem not to be overrepresented in high-technology industries, but there is some evidence that they are overrepresented in services.

Related content: Working Paper No. 117

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578