Typ: Bok

Jörnmark, J. (2013). Teknik slår politik. Riga, Latvia: Tangent Förlag.

Jan Stenbeck och Olof Stenhammar bröt under 1980-talet sönder barriärer och monopol som ansågs självklara. När decenniet inleddes var marknadsekonomin och äganderätten starkt ifrågasatt. Kapitalmarknaden var hårdreglerad, löntagarfonderna och videoförbud hörde till de största politiska frågorna. Det var i den här omgivningen som de båda männen började bygga nya branscher. Gemensamt för dem var att de hade kunskap om den nya teknik som höll på att skapas i USA, vilket kompletterades med en förmåga att manövrera i en omgivning som ofta var starkt fientlig.

Tio år senare hade deras branscher börjat växa fram, men förändringarna skedde i en politisk omgivning som dominerades av konflikter och motstridiga beslut. Brytningen mellan det gamla och det nya skickade i början av 1990-talet in Sverige i en av landets största omställningar någonsin. Det här är historien om hur entreprenöriell verksamhet i gränslandet mellan ny teknik och hårda monopol skapade förutsättningar för en genomgripande omställning av det svenska samhällslivet och ekonomin.