Sök

Teknik slår politik

PublikationBok
Företagandets villkor, Jan Stenbeck, Olof Stenhammar, Policyentreprenörer, Teknik slår politik

Sammanfattning

Jan Stenbeck och Olof Stenhammar bröt under 1980-talet sönder barriärer och monopol som ansågs självklara. När decenniet inleddes var marknadsekonomin och äganderätten starkt ifrågasatt. Kapitalmarknaden var hårdreglerad, löntagarfonderna och videoförbud hörde till de största politiska frågorna. Det var i den här omgivningen som de båda männen började bygga nya branscher. Gemensamt för dem var att de hade kunskap om den nya teknik som höll på att skapas i USA, vilket kompletterades med en förmåga att manövrera i en omgivning som ofta var starkt fientlig.

Tio år senare hade deras branscher börjat växa fram, men förändringarna skedde i en politisk omgivning som dominerades av konflikter och motstridiga beslut. Brytningen mellan det gamla och det nya skickade i början av 1990-talet in Sverige i en av landets största omställningar någonsin. Det här är historien om hur entreprenöriell verksamhet i gränslandet mellan ny teknik och hårda monopol skapade förutsättningar för en genomgripande omställning av det svenska samhällslivet och ekonomin.

Jörnmark, J. (2013). Teknik slår politik. Riga, Latvia: Tangent Förlag.

Baserat på innehåll

Teknik slår politik
BookPublikation
Jörnmark, J.
Publiceringsår

2013

Sammanfattning

Jan Stenbeck och Olof Stenhammar bröt under 1980-talet sönder barriärer och monopol som ansågs självklara. När decenniet inleddes var marknadsekonomin och äganderätten starkt ifrågasatt. Kapitalmarknaden var hårdreglerad, löntagarfonderna och videoförbud hörde till de största politiska frågorna. Det var i den här omgivningen som de båda männen började bygga nya branscher. Gemensamt för dem var att de hade kunskap om den nya teknik som höll på att skapas i USA, vilket kompletterades med en förmåga att manövrera i en omgivning som ofta var starkt fientlig.

Tio år senare hade deras branscher börjat växa fram, men förändringarna skedde i en politisk omgivning som dominerades av konflikter och motstridiga beslut. Brytningen mellan det gamla och det nya skickade i början av 1990-talet in Sverige i en av landets största omställningar någonsin. Det här är historien om hur entreprenöriell verksamhet i gränslandet mellan ny teknik och hårda monopol skapade förutsättningar för en genomgripande omställning av det svenska samhällslivet och ekonomin.

Jörnmark, J. (2013). Teknik slår politik. Riga, Latvia: Tangent Förlag.

Working Paper No. 75. Bostadsrätterna, allmännyttan och lagarna
Working paperPublikation
Jörnmark, J.
Publiceringsår

2005

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

Uppsatsen behandlar äganderättsbegreppets förändring i den svenska hyreshussektorn. Särskild uppmärksamhet ägnas åt bostadsrättsinstitutets ställning och utveckling. Den täckta tidsperioden är 1900-talet, men ett särskilt utrymme ägnas åt 1970-talets utveckling. Från och med 1942 kom äganderättsbegreppet att spädas ut i sektorn, när hyres- och kapitalmarknadsregleringar i växande utsträckning tömde det på konkret innehåll. Viktiga institutionella förändringar genomfördes från och med 1969, vilka innebar att både bostadsrätts- och fastighetsmarknaden kom att fungera på ett effektivare sätt. Ett dynamiskt 1970-tal följde, när en omfattande legislativ aktivitet ägnades åt att begränsa vissa aktörers tillträde till de framväxande nya marknaderna. Effekten av lagstiftningen blev efterhand att bostadsrättsföreningars ställning jämförelsevis stärktes. Även bostadsrättsinstitutet har ägnats stor legislativ uppmärksamhet, men det har visat sig mycket svårt att hindra boendeformens fortsatta tillväxt. Slutligen diskuteras det möjliga sambandet mellan bostadsrättsformens utbredning och den återhämtning som skett i svenska innerstäder efter 1975. Slutsatsen är att ett starkt samband mellan äganderätt och städers attraktivitet förefaller finnas.

Working Paper No. 75. Bostadsrätterna, allmännyttan och lagarna
Working paperPublikation
Jörnmark, J.
Publiceringsår

2005

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

Uppsatsen behandlar äganderättsbegreppets förändring i den svenska hyreshussektorn. Särskild uppmärksamhet ägnas åt bostadsrättsinstitutets ställning och utveckling. Den täckta tidsperioden är 1900-talet, men ett särskilt utrymme ägnas åt 1970-talets utveckling. Från och med 1942 kom äganderättsbegreppet att spädas ut i sektorn, när hyres- och kapitalmarknadsregleringar i växande utsträckning tömde det på konkret innehåll. Viktiga institutionella förändringar genomfördes från och med 1969, vilka innebar att både bostadsrätts- och fastighetsmarknaden kom att fungera på ett effektivare sätt. Ett dynamiskt 1970-tal följde, när en omfattande legislativ aktivitet ägnades åt att begränsa vissa aktörers tillträde till de framväxande nya marknaderna. Effekten av lagstiftningen blev efterhand att bostadsrättsföreningars ställning jämförelsevis stärktes. Även bostadsrättsinstitutet har ägnats stor legislativ uppmärksamhet, men det har visat sig mycket svårt att hindra boendeformens fortsatta tillväxt. Slutligen diskuteras det möjliga sambandet mellan bostadsrättsformens utbredning och den återhämtning som skett i svenska innerstäder efter 1975. Slutsatsen är att ett starkt samband mellan äganderätt och städers attraktivitet förefaller finnas.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578