Sök

Teknikintensivt nyföretagande och tillväxt i branscher och företag.

PublikationArtikel (utan peer review)
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Frédéric Delmar, High-growth firms, Karin Hellerstedt, Karl Wennberg, Tillväxt

Sammanfattning

Hur olika typer av entreprenörskap stimulerar ekonomisk tillväxt är fortfarande en empiriskt outforskad fråga. Dessutom har teorier om relationen mellan entreprenörskap och tillväxt i mycket begränsad utsträckning beaktat branschstrukturens roll för tillväxt. I denna uppsats söker vi undersöka detta genom två forskningsfrågor: Bidrar teknikintensivt nyföretagande relativt mer till tillväxt i branscher med mer behov av ny teknik? Är tillväxten av nya teknikbaserade företag betingad av vissa branschstrukturers behov av ny teknik? Vi undersöker dessa frågor med hjälp av en mikro-meso modell av endogen tillväxt som testas på en totalräknad databas av kunskapsintensiva sektorer i Sverige mellan 1995–2002.

Wennberg, K., Delmar, F. & Hellerstedt, K. (2012). Teknikintensivt nyföretagande och tillväxt i branscher och företag. Ekonomisk Debatt, 40(6): 36-49.


Liknande innehåll

Fooled by diversity? When diversity initiatives exacerbate rather than mitigate inequality
Artikel (med peer review)Publikation
Hellerstedt, K., Uman, T., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Hellerstedt, K., Uman, T., & Wennberg, K. (2022). Fooled by diversity? When diversity initiatives exacerbate rather than mitigate inequality. Academy of Management Perspectives.

Sammanfattning

This article analyzes and critically discusses the business case logic of Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) initiatives. We highlight the value-in diversity logic for organizations and compare this with both the recent logic of power activism driven by internal and external lobbying and the classical moral justice logic originating in the civil rights movement,showing how the concepts of diversity, equity, and inclusion are seen differently in research and advocacy as organizational inputs, sought-for outputs, or as a context for social change…

Crises, Covid-19, and Entrepreneurship
Artikel (med peer review)Publikation
Batjargal, B., Jack, S., Mickiewicz, T., Stam, E., Stam, W., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Entrepreneurship Theory and Practice.

Sammanfattning

This virtual special issue includes research on the effects of crises, in particular the COVID-19 pandemic, on entrepreneurship, and entrepreneurial responses to deal with consequences of crises. This issue highlights how crises affect entrepreneurs’ well-being and reinforce the importance of agency of entrepreneurs and other citizens. The special issue also highlights the need for resilience; the ability of entrepreneurs, organizations, and economies to absorb and adapt to shocks; and how it can be strengthened. We discuss the importance of data in times of crisis and the greater need for engaged scholarship.

The article can be accessed here.

Evaluating Evaluations of Innovation Policy: Exploring Reliability, Methods, and Conflicts of Interest
BokkapitelPublikation
Collin, E., Sandström, C., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Questioning the Entrepreneurial State, 157.

Sammanfattning

Expansions of innovation policies have been paralleled with an increase in the evaluations of such policies. Yet, there are few systematic evaluations of how such evaluations are conducted, by whom, and their overall conclusions. We analyze 110 evaluations of innovation policy in Sweden from 2005 to 2019. Our findings show that the majority of these evaluations are positive, about one-third are neutral in their conclusions, and very few are negative. The majority of evaluations were conducted by consulting firms, close to one-third by expert government agencies, and around 10% by university researchers or as self-evaluations by the governmental agencies responsible for the policy themselves. Few evaluations employed causal methods to assess the potential effects of policies. We discuss conflicts of interest and question the reliability of evaluations of innovation policy.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578