Sök

The creation of a global firm: L.M. Ericsson and character virtues put into context

PublikationBokkapitel
Dygder, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Rasmus Nykvist

Nykvist, R. (2015). “The creation of a global firm: L.M. Ericsson and character virtues put into context”. In Karlson, N., Norek M. & K. Wennberg (Eds.), Virtues in Entrepreneurship (pp. 184–211). Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

Digitalization and the future of Management Learning: New technology as an enabler of historical, practice-oriented, and critical perspectives in management research and learning
Artikel (med peer review)Publikation
Laurell, C., Sandström, C., Eriksson, K., & Nykvist, R.
Publiceringsår

2020

Publicerat i
Sammanfattning

How are historical, practice-oriented, and critical research perspectives in management affected by digitalization? In this article, we describe and discuss how two digital research approaches can be applied and how they may influence the future directions of management scholarship and education: Social Media Analytics and digital archives. Our empirical illustrations suggest that digitalization generates productivity improvements for scholars, making it possible to undertake research that was previously too laborious. It also enables researchers to pay closer attention to detail while still being able to abstract and generalize. We therefore argue that digitalization contributes to a historical turn in management, that practice-oriented research can be conducted with less effort and improved quality and that micro-level data in the form of digital archives and online contents make it easier to adopt critical perspectives.

En dynamisk arbetsmarknad
BokPublikation
Stern, L.
Publiceringsår

2019

Publicerat i
Sammanfattning

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

The openness of open innovation in ecosystems
Artikel (med peer review)Publikation
Öberg, C., & Alexander, A.
Publiceringsår

2019

Sammanfattning

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578