Sök

The Growth Effects of R&D Spending in the EU: A Meta-Analysis

PublikationArtikel (med peer review)
Ari Kokko, Ekonomisk tillväxt, EU, Företagandets villkor, Josefin Videnord, Meta-analysis, Patrik Gustavsson Tingvall, R&D, USA

Sammanfattning

In this paper the authors conduct a meta-analysis to examine the link between R&D spending and economic growth in the EU and other regions. The results suggest that the growth-enhancing effect of R&D in the EU15 countries does not differ from that in other countries in general, but it is less significant than that for other industrialized countries. A closer inspection of the data reveals that the weak results for the EU15 stem from comparisons with the US – the US has been able to generate a stronger growth response from its R&D spending. Possible explanations for the US advantage include higher private sector investment in R&D and stronger public-private sector linkages than in the EU. Hence, to reduce the “innovation gap” vis-à-vis the US, it may not be enough for the EU to raise the share of R&D expenditures in GDP: continuous improvements in the European innovation system will also be needed, with focus on areas like private sector R&D and public-private sector linkages.

Kokko, A., Gustavsson Tingvall, P. & Videnord, J. (2015). The Growth Effects of R&D Spending in the EU: A Meta-Analysis. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 9(2015-40), 1-26. DOI: 10.5018/economics-ejournal.ja.2015-40


Liknande innehåll

Ofullbordad: Om EU:s inre marknad för tjänster och Europas produktivitetsproblem
RapporterPublikation
Blix, M.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Ratio.

Sammanfattning

Liberaliseringen av tjänster inom EU har tappat fart. Jämfört med den inre marknaden för varor har utvecklingen av handeln med tjänster hållits tillbaka av byråkrati och krångel, vilket resulterar i långsammare tillväxt, lägre sysselsättning och bristfällig konkurrenskraft. Hindren för handel med tjänster präglas av lika stor mångfald som tjänsterna själva.

Genom att kombinera olika index, presenterar denna rapport en övergripande bild av regleringsbaserade hinder. Enligt OECD-data finns det specifika sektorer (som juridiska, distributions- och järnvägsfrakttransporttjänster) där reformer skulle kunna genomföras till låg kostnad. Men byråkrati och administrativa hinder utmanar alla typer av företag inom EU. Mer än 90 procent av EU:s BNP kommer från länder som rankas lägre än 20 i Världsbankens Doing Business-bedömning från 2020. De över 5 700 reglerade yrkena inom EU är ett exempel på ett område i behov av reformer. Cirka 140 icke-sjukvårdsrelaterade yrken regleras endast i ett EU-land (som exempelvis blomsterhandlare i Luxemburg och vinprovare i Slovenien), vilket indikerar att regleringsbehovet är tämligen svagt eller obefintligt. Det finns också märkliga regionala skillnader i regleringen av yrken inom länder (särskilt i Belgien).

De många reglerade yrkena hindrar innebär ett sänke för potentialen i den inre marknaden och skulle kunna avvecklas helt eller harmoniseras med lite politisk vilja. Om endast yrken som är gemensamma för ett rimligt stort antal EU-länder vore föremål för reglering skulle listan över reglerade yrken kortas dramatiskt.

Den här rapporten drar slutsatsen att kostnaden för passivitet när det gäller liberalisering av den inre marknaden för tjänster är hög och riskerar skada EU:s konkurrenskraft.

Do Targeted R&D Grants toward SMEs Increase Employment and Demand for High Human Capital Workers?
BokkapitelPublikation
Daunfeldt, S. O., Halvarsson, D., Tingvall, P. G., & McKelvie, A.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Springer.

Sammanfattning

Most previous studies on the employment effects of government R&D grants targeting SMEs are characterized by data-, measurement-, and selection problems, making it difficult to construct a relevant control group of firms that did not receive an R&D grant. We investigate the effects on employment and firm-level demand for high human capital workers of two Swedish programs targeted toward growth-oriented SMEs using Coarsened Exact Matching. Our most striking result is the absence of any statistically significant effects. We find no robust evidence that the targeted R&D grant programs had any positive and statistically significant effects on the number of employees recruited into these SMEs, or that the grants are associated with an increase in the demand for high human capital workers. The lack of statistically significant findings is troublesome considering that government support programs require a positive impact to cover the administrative costs associated with these programs.

The book can be downloaded here for free.

Ratio Working Paper No. 350: A quickly transforming labour market
Working paperPublikation
Uddén Sonnegård, E.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

The Covid-19 pandemic has made it clear that the labour market situation can change
extremely rapidly when there is an unexpected exogenous shock to the economy. Even
though the transformation of the labour market as a result of the development of ICT
(Information Communication Technology) industries facilitates more-flexible
conditions, it is now more important than ever for EU Member States to improve the
functioning of their labour markets. Member States need to increase possibilities for
training and retraining throughout peoples’ working lives in order to smooth the
transformation into a digital world of work.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578