Sök

The Impact of Skill Mismatch on Aggregate Productivity: cross-country analysis in OECD economies

PublikationRapporter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Kompetens för tillväxt, Kristina Nyström, KTH, Matchning
Master_Thesis_Eirini_Zira_20160616
Ladda ner

Sammanfattning

The present study explores the relationship between skill mismatch in two main categories, numeracy and literacy, and aggregate productivity as derived from a decomposition of productivity into within-rm productivity and allocative eciency. Skill mismatch is considered a rather persistent phenomenon with long lasting eects in various aspects. In the analysis covered, OECD Survey of Adult Skills (PIAAC) database was employed for the aggregated indicators of skill mismatch while productivity was measured using ORBIS commercial database. The key findings leveal a strong and negative relationship between skill mismatch in numeracy and productivity, which stems from a negative relationship between the same category and the within-rm labor productivity. Under-skilling in numeracy exhibits a negative effect on productivity while over-skilling seems not to be related in the current specication. Based on the relationship between competition and productivity, market power is used to control for the competition inierent
sectors. The results suggest that higher market share translates to higher productivity and the relationship is statistically signicant.

Zira, E. (2016). The Impact of Skill Mismatch on Aggregate Productivity: cross-country analysis in OECD economies. Master thesis, KTH Industrial Engineering and Management.

Baserat på innehåll

The Impact of Skill Mismatch on Aggregate Productivity: cross-country analysis in OECD economies
ReportsPublikation
Zira, E.
Publiceringsår

2016

Publicerat i

Master Thesis

Sammanfattning

The present study explores the relationship between skill mismatch in two main categories, numeracy and literacy, and aggregate productivity as derived from a decomposition of productivity into within-rm productivity and allocative eciency. Skill mismatch is considered a rather persistent phenomenon with long lasting eects in various aspects. In the analysis covered, OECD Survey of Adult Skills (PIAAC) database was employed for the aggregated indicators of skill mismatch while productivity was measured using ORBIS commercial database. The key findings leveal a strong and negative relationship between skill mismatch in numeracy and productivity, which stems from a negative relationship between the same category and the within-rm labor productivity. Under-skilling in numeracy exhibits a negative effect on productivity while over-skilling seems not to be related in the current specication. Based on the relationship between competition and productivity, market power is used to control for the competition inierent
sectors. The results suggest that higher market share translates to higher productivity and the relationship is statistically signicant.

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov
RapporterPublikation
Karlson, N.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

Sammanfattning:
I rapporten undersöks om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk för systemets funktionalitet, och där samhällsviktig verksamhet lika gärna är privat som offentlig? En jämförelse görs med motsvarande regleringsmetoderna och deras förändring i Storbritannien, Tyskland och Danmark.

The Proportionality Principle in German and European Rules of Industrial Conflict
RapporterPublikation
Waas, B.
Publiceringsår

2019

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

This report deals with the significance of the principle of proportionality in the strike law of Germany and the EU. As far as German law is concerned, the legal basis and content of the principle of proportionality will first be outlined, and then the importance of the principle for labour law in general. The main issue, however, is the role played by the principle of proportionality in industrial action law. There the Federal Labour Court has meanwhile raised the principle to the central yardstick for the assessment of industrial action measures. The relevant decisions will be presented, but also the considerable criticism of these will not be concealed. Subsequently, EU law will come to the fore, whereby the legal basis, the content and the scope of application of the principle of proportionality will be dealt first. On that basis, the application of the principle in industrial action law will be examined. In that context, the focus will be in the decisions of the European Court of Justice in the cases Laval and Viking. The following section is then devoted to the comparison of German and European law. The author here demonstrates that there are considerable differences in the application of the principle of proportionality.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578