Sök

Tillitens ekonomi

PublikationArtikel (utan peer review)
Ekonomisk tillväxt, Företagandets villkor, Henrik Jordahl, Niclas Berggren, Tillit, Tillväxt

Sammanfattning

På senare år har tillit – dess förekomst, orsaker och verkningar – kommit att studeras alltmer inom nationalekonomin. I denna artikel presenteras empiriska resultat, baserade på data från enkäter och experiment, inom detta forskningsområde. Resultaten visar att tilliten stärks av en hög homogenitet i befolkningen, en hög utbildningsnivå och en högkvalitativ rättsstat. Tillit ger i sin tur lägre transaktionskostnader och verkar leda till högre ekonomisk tillväxt. Dessutom finns det indikationer på att tillit gör oss människor lyckligare.

Berggren, N. & Jordahl, H. (2006). ”Tillitens ekonomi.”Ekonomisk Debatt, 34(3): 41-54.

Baserat på innehåll

Free to Trust: Economic Freedom and Social Capital
Article (with peer review)Publikation
Berggren, N. & Jordahl, H.
Publiceringsår

2006

Publicerat i
Sammanfattning

We present new evidence on how generalized trust is formed. Unlike previous studies, we look at the explanatory power of economic institutions, we use newer data, we incorporate more countries, and we use instrumental variables in an attempt to handle the causality problem. A central result is that legal structure and security of property rights (area 2 of the Economic Freedom Index) increase trust. The idea is that a market economy, building on voluntary transactions and interactions with both friends and strangers within the predictability provided by the rule of law, entails both incentives and mechanisms for trust to emerge between people.

Related content: Working Paper No. 64

Free to Trust: Economic Freedom and Social Capital
Artikel (med peer review)Publikation
Berggren, N. & Jordahl, H.
Publiceringsår

2006

Publicerat i
Sammanfattning

We present new evidence on how generalized trust is formed. Unlike previous studies, we look at the explanatory power of economic institutions, we use newer data, we incorporate more countries, and we use instrumental variables in an attempt to handle the causality problem. A central result is that legal structure and security of property rights (area 2 of the Economic Freedom Index) increase trust. The idea is that a market economy, building on voluntary transactions and interactions with both friends and strangers within the predictability provided by the rule of law, entails both incentives and mechanisms for trust to emerge between people.

Related content: Working Paper No. 64

Tillitens ekonomi
Article (without peer review)Publikation
Berggren, N. & Jordahl, H.
Publiceringsår

2006

Publicerat i
Sammanfattning

På senare år har tillit – dess förekomst, orsaker och verkningar – kommit att studeras alltmer inom nationalekonomin. I denna artikel presenteras empiriska resultat, baserade på data från enkäter och experiment, inom detta forskningsområde. Resultaten visar att tilliten stärks av en hög homogenitet i befolkningen, en hög utbildningsnivå och en högkvalitativ rättsstat. Tillit ger i sin tur lägre transaktionskostnader och verkar leda till högre ekonomisk tillväxt. Dessutom finns det indikationer på att tillit gör oss människor lyckligare.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578