Grafström, J., Paulson, R., Sandström, C. & Wieslander, A. (2020). Tillväxt och hållbar utveckling i Sverige – fick Lindbeck (1974) rätt? Ekonomisk Debatt, 2020(6), 64-69.