Typ: Rapporter

Bergh, Andreas (2008) ”Tillväxtfrämjande åtgärder” – Vad kan politiker göra och på vilken nivå ska det ske? Rapport åt KPMG, presenterad i Almedalen.

Länk till rapport

Sverige håller på att få en tredje kraftfull politisk nivå: den regionala nivån. Uppenbart är att många hoppas att framtidens regionkommuner ska bidra till ökad ekonomisk tillväxt i Sverige. Men vad ska och vad kan politiker göra för att främja ekonomisk tillväxt? Bör tillväxtfrämjande åtgärder ligga på lokal, regional eller nationell nivå?

I denna rapport diskuteras dessa frågor med utgångspunkt i aktuell ekonomisk forskning och debatt. Rapporten är tänkt tjäna som inspiration, diskussionsunderlag och stimulera till debatt. Den gör således inte anspråk på att vara en heltäckande genomgång av kunskapsläget kring institutioner, regioner och tillväxt.