Typ: Rapporter

Ahlin, L, Gabrielsson, J., & Wennberg, K. (2013). Utbildningsbakgrund och nyföretagande: En översikt av akademikers entreprenörskap i Sverige 2004-2009. Stockholm: Civilekonomerna.