Sök

Utlandsfödda kan främja företagens export av tjänster

PublikationArtikel (utan peer review)
Andreas Hatzigeorgiou, Företagandets villkor, Företagstjänster, Magnus Lodefalk, Migration, Nationalekonomi

Sammanfattning

Ekonomin blir alltmer tjänsteorienterad. Sveriges BNP utgörs nu till ca 70 procent av tjänster. Den andel av arbetskraften som sysselsätts inom tjänstesektorn ökar, samtidigt som industrin blir mer tjänsteintensiv. Men trots att karaktären på svensk utrikeshandel följer en liknande trend brister förståelsen av vad som driver och hämmar tjänsteutrikeshandeln. Denna kunskapslucka har fått oönskade konsekvenser och kan förklara varför insatser för att underlätta internationalisering avseende tjänster har fått en undanskymd roll i handelspolitiken. Denna artikel analyserar hur utlandsfödda inverkar på företagens utrikeshandel med tjänster. Vi finner stöd för att svenska företag kan öka sin tjänsteutrikeshandel genom att anställa utlandsfödda med högskoleutbildning.

Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2015). Utlandsfödda kan främja företagens export av tjänster. Ekonomisk Debatt, 43(6), 28-38.

Baserat på innehåll

Migration kan främja internationalisering
Artikel (utan peer review)Publikation
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M.
Publiceringsår

2015

Sammanfattning

Utdrag: Migration kan främja internationalisering. De positiva sambanden härleds till att migranterna med sina språkfärdigheter samt kunskaper om och kontakter i andra länder kan bidra till att sänka kostnaderna för företagens utrikeshandel. Dessutom kan migranter öka handeln genom att efterfråga produkter från sina hemländer. Bidraget till internationaliseringsprocesserna kan därmed ge företag och konsumenter tillgång till större marknader. Det ökar konkurrensen och effektiviteten i ekonomin.

Artikeln baseras till stor del på Hatzigeorgious och Lodefalks rapport Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt författad för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Migration kan främja internationalisering
Artikel (utan peer review)Publikation
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M.
Publiceringsår

2015

Sammanfattning

Utdrag: Migration kan främja internationalisering. De positiva sambanden härleds till att migranterna med sina språkfärdigheter samt kunskaper om och kontakter i andra länder kan bidra till att sänka kostnaderna för företagens utrikeshandel. Dessutom kan migranter öka handeln genom att efterfråga produkter från sina hemländer. Bidraget till internationaliseringsprocesserna kan därmed ge företag och konsumenter tillgång till större marknader. Det ökar konkurrensen och effektiviteten i ekonomin.

Artikeln baseras till stor del på Hatzigeorgious och Lodefalks rapport Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt författad för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578