Utlandsfödda kan främja företagens export av tjänster – Ekonomisk debatt

Att anställa ytterligare en utlandsfödd med eftergymnasial utbildning som bott kort tid i Sverige är sammankopplat med i genomsnitt 18 procents högre tjänsteexport till de utlandsföddas ursprungsländer, ceteris paribus, skriver Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk.