Lindberg, Henrik (2006). ”Utmaning av marknadsliberalismen – men inget sammanhållet alternativ.” Recension av Olofsson, Jonas (red) (2005). Den tredje arbetslinjen – bortom den svenska modellen och marknadsliberalismen. Stockholm: Agora. Ekonomisk Debatt, 34(5): 54-58.

Abstract: Den radikala tankesmedjan Agora har under sex års tid givit ut årsböcker i form av antologier där man vill ge ett bidrag i relevanta samhällsfrågor. Årsboken för 2005 har temat full sysselsättning och som titeln antyder är ambitionen att ge ett alternativ till såväl marknadsliberalismen som den traditionella svenska modellen. Författarna argumenterar i boken för att Sverige står inför ett välfärdspolitiskt vägval, liksom under 1930- eller 1940-talen, och att det finns ett lockande alternativ i form av en tredje väg som för oss tillbaka till full sysselsättning och som därigenom räddar den svenska välfärdsmodellen.