Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: den_svenska_modellen1

Nordfors, Miriam (2006). ”Vad är den svenska modellen?” The Swedish model, rapport 1.

Abstract: Den Svenska Modellen är ett begrepp som dyker upp lite här och var. Syftet med den här underlagsrapporten är att sammanfatta delar av litteraturen på området och utreda vad som åsyftas. Det är dock viktigt att från början klargöra att trots att Rehn-Meidner-modellen kan synas vara central för uppkomsten av Den Svenska Modellen, så påbörjades utvecklingen i det svenska samhället långt innan den presenterades. Rehn-Meidner-modellen är mer ett teoretiskt dokument som sammanfattar den politik som kulminerade i Sverige under sextiotalet. Det är efter denna tes som dispositionen utformats.