Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: vad_är_kompetens__rapport_nr_6

Nils Karlson och Elina Fergin (2013) 

Att vara välutbildad och samtidigt inkompetent är full möjligt idag. Sannolikt har vi i Sverige överbetonat den teoretiska kunskapen medan den praktiska har fått stå tillbaka, konstaterar författarna i rapporten som bland annat behandlar kompetens som begrepp och redogör för olika former av kunskap och lärande. Avslutningsvis diskuteras kompetens i förhållande till utbildningssystemet och till arbetsgivares, parters, föräldrars och individers eget ansvar.

En central slutsats är att kompetens kan förstås som en balans mellan teoretisk kunskap, praktisk kunskap och, vad vi valt att kalla, omdömeskunskap.