Typ: Bokkapitel

Karlson, Nils (2004), ”Vad staten bör göra – en fråga om värdighet”, i Karlson, Nils, Johansson, Dan och Johnsson, Richard (red), Skatter och värdighet. Stockholm: Ratio.

Köp boken här