Berggren, N., Jordahl, H., & Stern, C. (2011). Var står svenska samhällsvetare politiskt? Ekonomisk Debatt, 39(1): 21-28.

I denna artikel redovisas resultat från en enkät om svenska samhällsvetares politiska uppfattningar. Tydliga skillnader återfinns mellan olika ämnen. Medan sympatier för Alliansen dominerar bland företagsekonomer, nationalekonomer och jurister, är sociologer och genusvetare i hög grad vänsterorienterade. Eko- nomhistoriker och statsvetare befinner sig i mitten, med viss vänsterinriktning. Största parti bland företagsekonomer, nationalekonomer, jurister och ekonom- historiker är Folkpartiet; bland statsvetare är det Socialdemokraterna, bland sociologer Vänsterpartiet och bland genusvetare Feministiskt initiativ. I ekonomiska frågor framkommer ett liknande mönster: företagsekonomer, national- ekonomer och jurister är mer benägna att stödja förändringar i liberaliserande riktning, men reformviljan är svag överlag.