Typ: Rapporter

Lundbäck Mattias (2012). ”Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden” Tillväxtanalys

Abstract: Rapporten diskuterar de faktorer som förklarar varför de ideella utförarna i Sverige har en mindre marknadsandel än i de flesta andra OECD-länder.