Typ: Rapporter

Santesson, Peter (2010). ”Vem ska regera med vem?” Almedalen.

Abstract: Inför valet 2010 framstår frågan om regeringsmakten som ovanligt svår och intressant. Opinionsmätningar under våren och sommaren 2010 tyder på att Sverigedemokraterna har en möjlighet att ta sig in i riksdagen. Det finns många uppfattningar om sannolikheten att partiets opinionssiffror också kommer att rendera ett motsvarande valresultat. Den här rapporten antar – som utgångspunkt för en analys, inte som sannolikhetsbedömning – att Sverigedemokraterna lyckas erövra riksdagsmandat. Frågan är hur regeringsbildningen i så fall skulle påverkas av närvaron av ett nytt parti, som inte bara står utanför de båda blocken, utan därtill uppfattas som politiskt oberörbart.