Typ: Rapporter

Joyce, P. (2018). Vi kan bättre! Arbetsmarknaden för nyanlända med högskoleutbildning. Stockholm: Unionen.

Rapporten – Vi kan bättre! Arbetsmarknaden för nyanlända med högskoleutbildning – visar hur lång tid det tar för högskoleutbildade flyktingar och flyktinganhöriga att få ett arbete som kräver högskoleutbildning. Studien visar även hur etableringen av högskoleutbildade som flyktinginvandrat till Sverige skiljer sig mellan storstadsregionerna och övriga Sverige. Rapporten är skriven av forskaren Patrick Joyce på uppdrag av Unionen.

Läs mer här