Sök

Virtues in Entrepreneurship

PublikationBok
Deirdre McCloskey, Dygder, Företagandets villkor, Företagsetik, Karl Wennberg, Mikolaj Norek, Nils Karlson, Rasmus Nykvist, Virtues in Entrepreneurship

Sammanfattning

Boken Virtues in Entrepreneurship handlar om företagsetik som långsiktigt leder till växande företag och mänsklig blomstring, och även skapar respekt för företagares samhällsinsats.
I tio empiriska och teoretiska bidrag analyseras vad som utmärker ekonomiskt beslutsfattande i framgångsrika företag. Vad krävs i form av arbetsinsats, omdöme, risktagande, uthållighet, samarbetsförmåga och andra färdigheter för att långsiktigt lyckas som entreprenör?

Denna dygdetik betonar vikten av inlärda karaktärsdrag som mod, uthållighet, rättvisa, driftighet och förmågan att fatta väl avvägda beslut, liksom strävan att åstadkomma gott. Det är en etik som inte är externt påbjuden, som de idag dominerande CSR- och intressentmodellerna, utan utgår från företagandets egna processer och utvecklingsbehov.

Entreprenörskapets företagsetik sätter fokus på den enskilda företagarens eget handlande när de driver och utvecklar sina företag i syfte att skapa vinst och tillväxt. Entreprenörsdygder av detta slag kan ses som centrala kompetenser i dagens samhälle, vilket har stora konsekvenser för bland annat synen på vinstdrivande verksamheter, respekten för företagares samhällsinsats, utbildningen av företagsledare samt relationen mellan stat och marknad.

Karlson, N., Wennberg, K. & Norek, M. (2015). Virtues in Entrepreneurship. Stockholm: Ratio.

Introduction by Deirdre McCloskey, Distinguished Professor of Economics, History, English, and Communication at the University of Illinois at Chicago.


Liknande innehåll

Fooled by diversity? When diversity initiatives exacerbate rather than mitigate inequality
Artikel (med peer review)Publikation
Hellerstedt, K., Uman, T., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Hellerstedt, K., Uman, T., & Wennberg, K. (2022). Fooled by diversity? When diversity initiatives exacerbate rather than mitigate inequality. Academy of Management Perspectives.

Sammanfattning

This article analyzes and critically discusses the business case logic of Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) initiatives. We highlight the value-in diversity logic for organizations and compare this with both the recent logic of power activism driven by internal and external lobbying and the classical moral justice logic originating in the civil rights movement,showing how the concepts of diversity, equity, and inclusion are seen differently in research and advocacy as organizational inputs, sought-for outputs, or as a context for social change…

Crises, Covid-19, and Entrepreneurship
Artikel (med peer review)Publikation
Batjargal, B., Jack, S., Mickiewicz, T., Stam, E., Stam, W., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Entrepreneurship Theory and Practice.

Sammanfattning

This virtual special issue includes research on the effects of crises, in particular the COVID-19 pandemic, on entrepreneurship, and entrepreneurial responses to deal with consequences of crises. This issue highlights how crises affect entrepreneurs’ well-being and reinforce the importance of agency of entrepreneurs and other citizens. The special issue also highlights the need for resilience; the ability of entrepreneurs, organizations, and economies to absorb and adapt to shocks; and how it can be strengthened. We discuss the importance of data in times of crisis and the greater need for engaged scholarship.

The article can be accessed here.

Evaluating Evaluations of Innovation Policy: Exploring Reliability, Methods, and Conflicts of Interest
BokkapitelPublikation
Collin, E., Sandström, C., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Questioning the Entrepreneurial State, 157.

Sammanfattning

Expansions of innovation policies have been paralleled with an increase in the evaluations of such policies. Yet, there are few systematic evaluations of how such evaluations are conducted, by whom, and their overall conclusions. We analyze 110 evaluations of innovation policy in Sweden from 2005 to 2019. Our findings show that the majority of these evaluations are positive, about one-third are neutral in their conclusions, and very few are negative. The majority of evaluations were conducted by consulting firms, close to one-third by expert government agencies, and around 10% by university researchers or as self-evaluations by the governmental agencies responsible for the policy themselves. Few evaluations employed causal methods to assess the potential effects of policies. We discuss conflicts of interest and question the reliability of evaluations of innovation policy.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578