Sök

Working Paper No. 125. Q-theory of Investment and Earnings Retentions-Evidence from Scandinavia

PublikationWorking paper
Företagandets villkor, Investering, Johan Eklund, Likviditet, Marginal q, Tobin’s q
Working Paper No. 125.
Ladda ner

Sammanfattning

In a frictionless milieu retentions should have no impact on investment behavior. However, empirical studies typically find that retentions are an important determinant of investment. Managerial discretion and financial constraints are two alternative explanations that have been suggested. This paper uses a panel of listed Scandinavian firms to examine the importance of retentions as a determinant of investment. Measures of Tobin’s Q, marginal q and sales accelerator are used to control for investment opportunities. Scandinavian firms are found to depend on retentions to a high degree, more so than in other developed economies. This high dependence on retentions suggests that the Scandinavian capital markets are suffering from allocational inefficiencies. Moreover, these market frictions appear too large to per se be caused by information asymmetries or managerial discretion phenomena. Possible institutional explanations are suggested.

Eklund, J. (2008). Q-theory of Investment and Earnings Retentions-Evidence from Scandinavia. Ratio Working Paper No. 125.

Baserat på innehåll

Working Paper No. 125. Q-theory of Investment and Earnings Retentions-Evidence from Scandinavia
Working paperPublikation
Eklund, J.
Publiceringsår

2008

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

In a frictionless milieu retentions should have no impact on investment behavior. However, empirical studies typically find that retentions are an important determinant of investment. Managerial discretion and financial constraints are two alternative explanations that have been suggested. This paper uses a panel of listed Scandinavian firms to examine the importance of retentions as a determinant of investment. Measures of Tobin’s Q, marginal q and sales accelerator are used to control for investment opportunities. Scandinavian firms are found to depend on retentions to a high degree, more so than in other developed economies. This high dependence on retentions suggests that the Scandinavian capital markets are suffering from allocational inefficiencies. Moreover, these market frictions appear too large to per se be caused by information asymmetries or managerial discretion phenomena. Possible institutional explanations are suggested.

Regelbördans ekonomiska effekter
ReportsPublikation
Eklund, J.
Publiceringsår

2011

Publicerat i

Tillväxtanalys

Sammanfattning

Denna studie behandlar främst de indirekta ekonomiska effekterna av företagens regelbörda. I studien analyseras hur regler kan skapa inträdesbarriärer och trögheter på marknader, vilket leder till försämrat konkurrenstryck, entreprenörskap och produktionsdynamik. Ett huvudresultat från rapporten är att de indirekta samhällsekonomiska kostnaderna som följer av en hög regelbörda på ett lands företag är betydande och avsevärt mera betydelsefulla än de omedelbara och direkta kostnaderna. Det bör noteras att specifika reglers för- och nackdelar inte analyseras.

Regelbördans ekonomiska effekter
RapporterPublikation
Eklund, J.
Publiceringsår

2011

Publicerat i

Tillväxtanalys

Sammanfattning

Denna studie behandlar främst de indirekta ekonomiska effekterna av företagens regelbörda. I studien analyseras hur regler kan skapa inträdesbarriärer och trögheter på marknader, vilket leder till försämrat konkurrenstryck, entreprenörskap och produktionsdynamik. Ett huvudresultat från rapporten är att de indirekta samhällsekonomiska kostnaderna som följer av en hög regelbörda på ett lands företag är betydande och avsevärt mera betydelsefulla än de omedelbara och direkta kostnaderna. Det bör noteras att specifika reglers för- och nackdelar inte analyseras.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578