Sök

Working Paper No. 135. The Growth Effects of Institutional Instability

PublikationWorking paper
Andreas Bergh, Christian Bjørnskov, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Niclas Berggren, Osäkerhet, Tillväxt, Transaktionskostnader
Working Paper No. 135.
Ladda ner

Sammanfattning

Both institutional quality and institutional stability have been argued to stimulate economic growth. But to improve institutional quality, a country must endure a period of institutional change, which implies at least a little and possibly a lot of institutional instability. We investigate the growth effects of institutional quality and instability, using the political risk index from the ICRG in a cross-country study of 132 countries, measuring instability as the coefficient of variation. Using the aggregate index, we find evidence that institutional quality is positively linked to growth. While institutional instability is negatively related to growth in the baseline case, there are indications that the effect can be positive in rich countries, suggesting that institutional reform is not necessarily costly even during a transition period. Sensitivity analysis, e.g., decomposing the political risk index by using both its constituting components and the results of a principal components analysis, using other measures of institutional quality and excluding outliers, confirm the general results, with qualifications.

Related content: The Growth Effects of Institutional Instability

Berggren, N., Bergh, A. & Bjørnskov, C. (2009). The Growth Effects of Institutional Instability. Ratio Working Paper No. 135.


Liknande innehåll

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Artikel (utan peer review)Publikation
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Sammanfattning

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

The openness of open innovation in ecosystems
Artikel (med peer review)Publikation
Öberg, C., & Alexander, A.
Publiceringsår

2019

Sammanfattning

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578