Sök

Working Paper No. 160. The Effectiveness of University Knowledge Spill-Overs

PublikationWorking paper
Företagandets villkor, Johan Wiklund, Karl Wennberg, Mike Wright, Spillovers, Universitet
Working Paper No. 160.
Ladda ner

Sammanfattning

While much prior research has focused upon how the Technology Transfer Offices and other contextual characteristics shape the level of university spin-offs (USO), there is little research on entrepreneurial potential among individual academics, and to the best of our knowledge, no comparative studies with other types of spin-offs exist to date. In this paper we suggest that knowledge transfer from academic research may flow indirectly to entrepreneurship by individuals with a university education background who become involved in new venture creation by means of corporate spin-offs (CSO) after gaining industrial experience, rather than leaving university employment to found a new venture as an academic spinoff. In fact, the commercial knowledge gained by industry experience is potentially more valuable for entrepreneurial performance compared to the academic knowledge gained by additional research experience at a university. This leads us to posit that not only will the average performance of CSOs be higher than comparable USOs, but the gains from founder’s prior experiences will also be higher among CSOs. We investigate these propositions in a comparative study tracking the complete population of USOs and CSOs among the Swedish knowledge-intensive sectors between 1994 and 2002.

Wennberg, K., Wiklund, J. & Wright, M. (2010). The Effectiveness of University Knowledge Spill-Overs: Performance Differences between University Spin-Offs and Corporate Spin-Offs. Ratio Working Paper No. 160.


Liknande innehåll

Entreprenörsstaten?
BokPublikation
Wennberg, K., Sandström, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio: Stockholm.

Sammanfattning

Västvärlden har upplevt ihållande arbetslöshet och avsaknad av varaktig ekonomisk återhämtning. Vi har sett hur skydd av nationella intressen vuxit fram, liksom välgrundad oro för ekonomisk ojämlikhet och globala miljöproblem.

I denna jordmån har den interventionistiska industripolitiken upplevt en renässans. Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State (2011) utgjorde tillsammans med finanskrisen startskottet för alltmer proaktiva ingrepp i ekonomin. Hennes argumentation var spännande och enkel: Staten har varit den främsta aktören bakom innovation och ekonomisk tillväxt: entreprenörer och stora företag har egentligen bara kapitaliserat på dessa satsningar.

I den här skriften granskas dessa idéer. Vårt innehåll är i flera bemärkelser en varning. Storslagna planer för att skapa önskvärda utfall har sällan ett historiskt smickrande facit. Politiken varken kan eller bör försöka satsa på specifika bolag eller teknologier. Resultatet förvränger incitamentsstrukturerna och resulterar i skadlig opportunism.

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Artikel (med peer review)Publikation
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Sammanfattning

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578