Sök

Working Paper No. 172. Implications of Intra-Family and External Ownership Transfer Of Family Firms

PublikationWorking paper
Familjeföretag, Företagandets villkor, Johan Wiklund, Karin Hellerstedt, Karl Wennberg, Mattias Nordqvist, Performance, Succession
kw_jw_kh_mn_ownership_transfer_wp172
Ladda ner

Sammanfattning

We contrast the performance consequences of intra-family vs. external ownership transfers. Investigating a sample of all private family firms in Sweden that went through ownership transfers during ten years, we find family firms transferred to external owners outperforming those transferred within the family, but that survival is higher among intra-family transfers. We attribute these performance differences to the long-term orientation of family firms passed on to the next generation and to the entrepreneurial willingness of acquirers to bear uncertainty. Based on distinct ownership transition routes and theoretical mechanisms explaining performance differences, we outline implications for family business and entrepreneurship research.

Related content: Implications of Intra-family and External Ownership Transfer of Family Firms

Wennberg, K., Wiklund, J., Hellerstedt, K. & Nordqvist, M. (2011). Implications of Intra-Family and External Ownership Transfer Of Family Firms: Short Term and Long Term Performance. Ratio Working Paper No. 172.


Liknande innehåll

Entreprenörsstaten?
BokPublikation
Wennberg, K., Sandström, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio: Stockholm.

Sammanfattning

Västvärlden har upplevt ihållande arbetslöshet och avsaknad av varaktig ekonomisk återhämtning. Vi har sett hur skydd av nationella intressen vuxit fram, liksom välgrundad oro för ekonomisk ojämlikhet och globala miljöproblem.

I denna jordmån har den interventionistiska industripolitiken upplevt en renässans. Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State (2011) utgjorde tillsammans med finanskrisen startskottet för alltmer proaktiva ingrepp i ekonomin. Hennes argumentation var spännande och enkel: Staten har varit den främsta aktören bakom innovation och ekonomisk tillväxt: entreprenörer och stora företag har egentligen bara kapitaliserat på dessa satsningar.

I den här skriften granskas dessa idéer. Vårt innehåll är i flera bemärkelser en varning. Storslagna planer för att skapa önskvärda utfall har sällan ett historiskt smickrande facit. Politiken varken kan eller bör försöka satsa på specifika bolag eller teknologier. Resultatet förvränger incitamentsstrukturerna och resulterar i skadlig opportunism.

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Artikel (med peer review)Publikation
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Sammanfattning

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578