Sök

Working Paper No. 185. Is China Different?

PublikationWorking paper
Christer Ljungwall, Ekonomisk tillväxt, Finanssektor, Företagandets villkor, Kina, Metaanalys, Patrik Tingvall
cl_pt_is china different_185
Ladda ner

Sammanfattning

We examine whether China has benefited more than other countries from financial sector development by performing a meta-analysis of the relevant literature covering a large number of countries at different stages of development. Although the results for China are inconclusive, they indicate the absence of a direct link between financial development and economic growth.

Related content: Is China Different?

Ljungvall, C. & Gustavsson Tingvall, P. (2012). Is China Different? A Meta-Analysis of China’s Financial Sector Development. Ratio Working Paper No. 185.


Liknande innehåll

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BokPublikation
Grafström, J. & Sandström, C.
Publiceringsår

2020

Publicerat i
Sammanfattning

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i Sverige har förändrats över tid. Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt 1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av el, vatten och energi har stått still vilket innebär att ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26 luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990 har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det skett mer än en halvering.

Working Paper no. 328 Wholesale firms: A catalyst for Swedish exports?
Working paperPublikation
Daunfeldt, S-O., Engberg, E., Halvarsson, D., Kokko, A. & Tingvall, P.
Publiceringsår

2019

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

This paper examines the role of wholesale firms as facilitators of exports for small and medium-sized Swedish businesses. Our findings suggest that wholesale firms do facilitate access to difficult markets located outside Europe. For exports of a particular good to a given market, we observe a positive correlation between the export volumes of wholesale and manufacturing firms. Finally, we present evidence that supports a prediction from recent trade models with differentiated firms, namely that wholesale firms can facilitate exports for firms that are not themselves capable of direct exports.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578