Sök

Ratio Working Paper No. 207: Consequences of Cultural Practices for Entrepreneurial Behaviors

PublikationWorking paper
Entreprenörskap, Erkko Autio, Företagandets villkor, Karl Wennberg, Kultur, Saurav Pathak
Ratio Working Paper No. 207
Ladda ner

Sammanfattning

Although national culture is an important regulator of entrepreneurship, there is a dearth of studies that (i) explore the effects of national cultural practices on entrepreneurial behaviors by individuals; (ii) use appropriate multi-level research designs; (iii) consider the effects of culture on different entrepreneurial behaviors such as entry and post-entry growth aspirations. We combined Global Entrepreneurship Monitor (GEM) and Global Leadership and Organizational Behavior Effec-tiveness (GLOBE) data from 42 countries for 2005 – 2008 to address these gaps using a multi-level design. We found societal institutional collectivism practices negatively associated with entrepreneur-ial entry but positively associated with entrepreneurial growth aspirations. Uncertainty avoidance practices were negatively associated with entry but not with growth aspirations, while performance orientation practices were positively associated with entry. This highlights the differential effects of cultural practices on entrepreneurial entry and growth aspirations, and demonstratesthe value of multi-level techniques in analyzing the effect of culture on entrepreneurship.

Related content: Consequences of Cultural Practices for Entrepreneurial Behaviors

Autio, E., Pathak, S & Wennberg, K. (2013). ”Consequences of Cultural Practices for Entrepreneurial Behaviors”. Ratio Working Paper No. 207.


Liknande innehåll

Entreprenörsstaten?
BokPublikation
Wennberg, K., Sandström, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio: Stockholm.

Sammanfattning

Västvärlden har upplevt ihållande arbetslöshet och avsaknad av varaktig ekonomisk återhämtning. Vi har sett hur skydd av nationella intressen vuxit fram, liksom välgrundad oro för ekonomisk ojämlikhet och globala miljöproblem.

I denna jordmån har den interventionistiska industripolitiken upplevt en renässans. Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State (2011) utgjorde tillsammans med finanskrisen startskottet för alltmer proaktiva ingrepp i ekonomin. Hennes argumentation var spännande och enkel: Staten har varit den främsta aktören bakom innovation och ekonomisk tillväxt: entreprenörer och stora företag har egentligen bara kapitaliserat på dessa satsningar.

I den här skriften granskas dessa idéer. Vårt innehåll är i flera bemärkelser en varning. Storslagna planer för att skapa önskvärda utfall har sällan ett historiskt smickrande facit. Politiken varken kan eller bör försöka satsa på specifika bolag eller teknologier. Resultatet förvränger incitamentsstrukturerna och resulterar i skadlig opportunism.

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Artikel (med peer review)Publikation
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Sammanfattning

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578