Sök

Working paper No. 218. Small business exit

PublikationWorking paper
Dawn R. DeTienne, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Karl Wennberg
kw_dd_exit_rr1final_218
Ladda ner

Sammanfattning

In this chapter we look at exit as a multidimensional and multidisciplinary phenomenon that may involve processes and outcomes operating at multiple levels of analysis. We do so because entrepreneurship research is often considered a phenomenondriven academic field (Shane, 2003; Sorenson and Stuart, 2008) and entrepreneurship is in itself a multidimensional concept: its definition depends on the focus of the research undertaken (Davidsson, Low, & Wright, 2001). In this field, it is surprising that exit has received much less attention than the phenomenon of entry, growth, or innovation among new firms; however, there has been renewed interest in this topic and this research crosses many disciplines and multiple theoretical perspectives. In this chapter, we provide an indepth review of that research which is applicable to small business. We review disciplinary approaches to research on exit, and then present a literature review of 28 empirical studies of entrepreneurial exit during the last 29 years. We summarize these studies under a number of topical areas and discuss the potential for further development in these areas. In doing so, we provide a framework and opportunities for future research.

Related content: What do we really mean when we talk about ‘exit’?

Detienne, D. & Wennberg, K. (2013). Small business exit: Review of past research, theoretical considerations and suggestions for future research. Ratio Working paper No. 218.


Liknande innehåll

Entreprenörsstaten?
BokPublikation
Wennberg, K., Sandström, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio: Stockholm.

Sammanfattning

Västvärlden har upplevt ihållande arbetslöshet och avsaknad av varaktig ekonomisk återhämtning. Vi har sett hur skydd av nationella intressen vuxit fram, liksom välgrundad oro för ekonomisk ojämlikhet och globala miljöproblem.

I denna jordmån har den interventionistiska industripolitiken upplevt en renässans. Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State (2011) utgjorde tillsammans med finanskrisen startskottet för alltmer proaktiva ingrepp i ekonomin. Hennes argumentation var spännande och enkel: Staten har varit den främsta aktören bakom innovation och ekonomisk tillväxt: entreprenörer och stora företag har egentligen bara kapitaliserat på dessa satsningar.

I den här skriften granskas dessa idéer. Vårt innehåll är i flera bemärkelser en varning. Storslagna planer för att skapa önskvärda utfall har sällan ett historiskt smickrande facit. Politiken varken kan eller bör försöka satsa på specifika bolag eller teknologier. Resultatet förvränger incitamentsstrukturerna och resulterar i skadlig opportunism.

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Artikel (med peer review)Publikation
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Sammanfattning

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578