Ladda ner publikation: Ratio Working Paper No. 228

Working Paper No. 228. Frédéric Delmar och Karl Wennberg. (2014) Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt: En kritisk granskning.

Abstract: Akademisk teori såväl som politiska diskussioner framhåller ofta entreprenörskap som gynnsamt för ekonomisk tillväxt. De specifika teoretiska mekanismerna som gör att entreprenörskap leder till tillväxt har dock inte kunnat fastslås och det är därför inte klart om entreprenörskap alltid är ekonomiskt gynnsamt, och, om så är fallet, för vem? I denna artikel kommer vi att sammanfatta den empiriska forskningen inom entreprenörskap för att kritiskt diskutera de potentiella relationerna mellan entreprenörskap och tillväxt.

 

Related content: Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt: En kritisk Granskning