Sök

Ratio Working Paper No. 228: Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt

PublikationWorking paper
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Frédéric Delmar, Institutionell ekonomi, Karl Wennberg, Ojämlikhet, Tillväxt
Ratio Working Paper No. 228
Ladda ner

Sammanfattning

Akademisk teori såväl som politiska diskussioner framhåller ofta entreprenörskap som gynnsamt för ekonomisk tillväxt. De specifika teoretiska mekanismerna som gör att entreprenörskap leder till tillväxt har dock inte kunnat fastslås och det är därför inte klart om entreprenörskap alltid är ekonomiskt gynnsamt, och, om så är fallet, för vem? I denna artikel kommer vi att sammanfatta den empiriska forskningen inom entreprenörskap för att kritiskt diskutera de potentiella relationerna mellan entreprenörskap och tillväxt.

Related content: Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt: En kritisk Granskning

Delmar, F. & Wennberg, K. (2014). Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt: En kritisk granskning. Ratio Working Paper No. 228.

Baserat på innehåll

Ratio Working Paper No. 228: Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt
Working paperPublikation
Delmar, F. & Wennberg, K.
Publiceringsår

2014

Sammanfattning

Akademisk teori såväl som politiska diskussioner framhåller ofta entreprenörskap som gynnsamt för ekonomisk tillväxt. De specifika teoretiska mekanismerna som gör att entreprenörskap leder till tillväxt har dock inte kunnat fastslås och det är därför inte klart om entreprenörskap alltid är ekonomiskt gynnsamt, och, om så är fallet, för vem? I denna artikel kommer vi att sammanfatta den empiriska forskningen inom entreprenörskap för att kritiskt diskutera de potentiella relationerna mellan entreprenörskap och tillväxt.

Related content: Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt: En kritisk Granskning

Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt: En kritisk Granskning
Artikel (med peer review)Publikation
Delmar, F. & Wennberg, K.
Publiceringsår

2014

Sammanfattning

Akademisk teori såväl som politiska diskussioner framhåller ofta entreprenörskap som gynnsamt för ekonomisk tillväxt. De specifika teoretiska mekanismerna som gör att entreprenörskap leder till tillväxt har dock inte kunnat fastslås och det är därför inte klart om entreprenörskap alltid är ekonomiskt gynnsamt, och, om så är fallet, för vem? I denna artikel kommer vi att sammanfatta den empiriska forskningen inom entreprenörskap för att kritiskt diskutera de potentiella relationerna mellan entreprenörskap och tillväxt.

Related content: Working Paper No. 228

Ratio Working Paper No. 228: Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt
Working paperPublikation
Delmar, F. & Wennberg, K.
Publiceringsår

2014

Sammanfattning

Akademisk teori såväl som politiska diskussioner framhåller ofta entreprenörskap som gynnsamt för ekonomisk tillväxt. De specifika teoretiska mekanismerna som gör att entreprenörskap leder till tillväxt har dock inte kunnat fastslås och det är därför inte klart om entreprenörskap alltid är ekonomiskt gynnsamt, och, om så är fallet, för vem? I denna artikel kommer vi att sammanfatta den empiriska forskningen inom entreprenörskap för att kritiskt diskutera de potentiella relationerna mellan entreprenörskap och tillväxt.

Related content: Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt: En kritisk Granskning

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578