Ladda ner publikation: Working Paper No. 26.

Working Paper No. 26. Edvinsson, Rodney (2003). Svensk ekonomisk tillväxt: utveckling och fördelning.

Abstract: Syftet med denna uppsats är att diskutera den svenska tillväxtproblematiken. Tyngdpunkt läggs på Sveriges tillväxt och konjunkturväxlingar i ett längre perspektiv och i jämförelse med andra länder inom OECD. Bl.a. studeras vilken tillväxt som krävs för att Sverige ska få en bättre placering i BNP per capita ligan. Uppsatsen presenterar inga kausala förklaringar, utan är mer av deskriptiv natur.