Sök

Working Paper No. 27. Does Belief in Ethical Subjectivism Pose a Challenge to Classical Liberalism?

PublikationWorking paper
Företagandets villkor, Liberalism, Niclas Berggren, Värderingar
Working Paper No. 27.
Ladda ner

Sammanfattning

Classical liberalism stresses the desirability of free markets, limited government and the rule of law. As such, it builds on some moral judgments. According to ethical objectivism, such judgments (in themselves always personal and subjective) can be true or false since objective moral facts exist against which the judgments can be assessed. Ethical subjectivism denies the existence of objective moral facts. This paper asks: Does it matter whether people believe that objective moral facts exist – in general and for a defense of classical liberalism? It is argued that the answer is in the negative. The implication for classical liberal strategy is that attempts to argue that a certain metaethical foundation is needed should be abandoned.

Berggren, N. (2003). Does Belief in Ethical Subjectivism Pose a Challenge to Classical Liberalism? Ratio Working Paper No. 27.

Baserat på innehåll

Working Paper No. 27. Does Belief in Ethical Subjectivism Pose a Challenge to Classical Liberalism?
Working paperPublikation
Berggren, N.
Publiceringsår

2003

Sammanfattning

Classical liberalism stresses the desirability of free markets, limited government and the rule of law. As such, it builds on some moral judgments. According to ethical objectivism, such judgments (in themselves always personal and subjective) can be true or false since objective moral facts exist against which the judgments can be assessed. Ethical subjectivism denies the existence of objective moral facts. This paper asks: Does it matter whether people believe that objective moral facts exist – in general and for a defense of classical liberalism? It is argued that the answer is in the negative. The implication for classical liberal strategy is that attempts to argue that a certain metaethical foundation is needed should be abandoned.

Working Paper No. 79 Rättspositivism och äganderätt
Working paperPublikation
Berggren, N.
Publiceringsår

2005

Sammanfattning

Uppsatsen behandlar påståendet att rättspositivismen, en av Uppsalaskolans centrala läror, ligger bakom en urholkad äganderätt och, rent allmänt, ett svagt rättighetsskydd, en underminering av marknadsekonomin, höga skatter och en expansion av staten. Denna slutsats är inte självklar. För det första är rättspositivismen förenlig med ett stöd för en stark äganderätt. För det andra analyseras här det kausala samband som kan förväntas mellan rättspositivism och inställningen till äganderätten. Analysen ger vid handen att ett negativt samband kan föreligga, antingen på grund av rena missuppfattningar om vad rättspositivismen innebär eller på grund av att rättspositivismen kan underminera idéer som utgör grund för en stark äganderätt. En viktig slutsats är dock att rättspositivismens effekter härvidlag kan påverkas, dels med sakupplysning om att rättspositivismen är förenlig med en stark äganderätt och dels med fakta om äganderättens konsekvenser. Denna typ av försök till påverkan bedöms mer fruktbar för äganderättens vänner än angrepp på Uppsalaskolan.

Related content: Rättspositivism och äganderätt

Working Paper No. 79 Rättspositivism och äganderätt
Working paperPublikation
Berggren, N.
Publiceringsår

2005

Sammanfattning

Uppsatsen behandlar påståendet att rättspositivismen, en av Uppsalaskolans centrala läror, ligger bakom en urholkad äganderätt och, rent allmänt, ett svagt rättighetsskydd, en underminering av marknadsekonomin, höga skatter och en expansion av staten. Denna slutsats är inte självklar. För det första är rättspositivismen förenlig med ett stöd för en stark äganderätt. För det andra analyseras här det kausala samband som kan förväntas mellan rättspositivism och inställningen till äganderätten. Analysen ger vid handen att ett negativt samband kan föreligga, antingen på grund av rena missuppfattningar om vad rättspositivismen innebär eller på grund av att rättspositivismen kan underminera idéer som utgör grund för en stark äganderätt. En viktig slutsats är dock att rättspositivismens effekter härvidlag kan påverkas, dels med sakupplysning om att rättspositivismen är förenlig med en stark äganderätt och dels med fakta om äganderättens konsekvenser. Denna typ av försök till påverkan bedöms mer fruktbar för äganderättens vänner än angrepp på Uppsalaskolan.

Related content: Rättspositivism och äganderätt

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578