Sök

Working Paper No. 32. Economic Growth and Economic Policy in Sweden in the 20th Century: A Comparative Perspective

PublikationWorking paper
Ekonomisk tillväxt, Företagandets villkor, Tillväxt, Välfärd
Working Paper No. 32.
Ladda ner

Sammanfattning

It is conventional wisdom that Sweden’s economic growth internationally seen was unusually rapid 1870-1970 and then very slow. In this paper Sweden is compared with three country groups viz. sixteen industrialised countries, six countries at the same income level as Sweden 1970, and European small industrialised countries. It is shown that as to relative growth another periodisation is relevant. 1890-1950 with Sweden’s industrial break-through and the world wars where Sweden was non-belligerent showed an exceptional growth. Then, already from the 1950s growth was slow internationally seen. It is hypothesised that this was due to institutional factors related to the so-called “Swedish Model”.

Krantz, O. (2004). Economic Growth and Economic Policy in Sweden in the 20th Century: A Comparative Perspective. Ratio Working Paper No. 32.


Liknande innehåll

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BokPublikation
Grafström, J. & Sandström, C.
Publiceringsår

2020

Publicerat i
Sammanfattning

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i Sverige har förändrats över tid. Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt 1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av el, vatten och energi har stått still vilket innebär att ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26 luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990 har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det skett mer än en halvering.

The openness of open innovation in ecosystems
Artikel (med peer review)Publikation
Öberg, C., & Alexander, A.
Publiceringsår

2019

Sammanfattning

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578