Ladda ner publikation: Working Paper No. 36.

Working Paper No. 36. Karlson, Nils (2004). Vad bör staten göra? En fråga om värdighet.

Abstract: Uppsatsen analyserar den fundamentala, normativa frågan om statens roll i ett gott samhälle. Efter att först gått igenom sedvanliga effektivitetsargument utvärderas statens åtaganden utifrån kriteriet mänsklig värdighet. I analysen, som utgår ifrån en bred tradition inom klassisk humanism, liberalism och svensk folkrörelsetradition, definieras värdighet som individens aktiva ansvarstagande för det egna livsprojektet, med ömsesidig respekt för andras frihet att göra detsamma. Slutsatsen är att staten har en distinkt och konstruktiv roll, men att det bör finnas en tydlig övre gräns för skatter och andra ingrepp.