Sök

Working Paper No. 46. Competence in Health Care – An Industrial Systems Analysis Using Competence Bloc Theory to Compare European and US Health Care

PublikationWorking paper
Åsa Eliasson, Entreprenörskap, Experimentell ekonomi, Företagandets villkor, Gunnar Eliasson, Kompetensblock, Sjukvård
Working paper No. 46
Ladda ner

Sammanfattning

While European health care systems are mostly public and similar the contrast is large to the US health industry based to a large extent in the market. Using competence bloc theory the industrial potential of Swedish and European health care is assessed and compared with US health industry. To get the the analysis properly framed health industry is defined to include health insurance, health care and the supporting biotech, pharmaceutical and medical instrument industries. A gradually aging industrialized world makes wealthy customers demand the sophisticated life quality enhancing medical support new technology offers. The overwhelming influence of substitute customership in Europe, through politicians, social insurance, doctors etc., however, holds back development through suppressing the preferences of the true customer (the patient), discouraging innovative product competition and entrepreneurship. The larger part of cost escalation in US health care can be attributed to quality improvements, and luxury health care has stimulated innovative product development. While Swedish health care so far has been a technological winner, commercial competence to become internationally competitive is lacking. It appears politically difficult to recognize that private for profit health care may be both more efficient and profitable than publicly run services. However, once competition for profit has been introduced public providers have to improve performance and the differences will disappear.

Eliasson, G. & Eliasson, Å. (2004). Competence in Health Care – An Industrial Systems Analysis Using Competence Bloc Theory to Compare European and US Health Care. Ratio Working Paper No. 46.


Liknande innehåll

Less from more: China built wind power, but gained little electricity.
BokkapitelPublikation
Grafström, J.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Questioning the Entrepreneurial State, 219.

Sammanfattning

This chapter investigates Chinese wind power development and concludes that innovation cannot be pushed by the efforts of many, and that when the state clarifies directions and objectives, these can be achieved but with severe and unexpected side effects. Two topics are explored: wind curtailment and low technological development, both examples of unproductive entrepreneurship induced by government policies. The goal of wind power capacity expansion leads to construction (i.e., generation capacity) but little electricity. Examples of failures include low grid connectivity with, some years averaging 15% of generation capacity broken or unconnected to the grid. A key lesson for Europe is that forced innovation often amounts to little and that the old saying holds up: “no plan survives contact with reality.”

The book can be downloaded here.

Rätt att välja. Framtidens vård och omsorg
BokPublikation
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Dialogos förlag

Sammanfattning

Svensk vård och omsorg har väl kända problem med tillgängligheten, väntetiderna, servicenivån och vårdkedjorna. En åldrande befolkning, dyra behandlingar och en förväntad ökad efterfrågan på vård och omsorg förstärker utmaningarna. Därför behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska finansieras och organiseras.

I boken jämförs vård och omsorgssystemen i Sverige, Nederländerna, Australien och Schweiz, med hjälp av internationella index och fallstudier. En slutsats är att valfrihet och olika typer av försäkringslösningar i regel leder till större tillgänglighet och förbättrar förmågan till institutionellt lärande.

Schweiz sjukvårdssystem – Effektiva lösningar utan central styrning
RapporterPublikation
Lundbäck, M.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio.

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att empiriskt beskriva det schweiziska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.

Vi kommer i första hand att studera primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende, samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578