Ladda ner publikation: Working Paper No. 77.

Working Paper No. 77. Fogelklou, Anders (2005). Den privata äganderätten och dess skydd i Sverige ur ett europeiskt perspektiv – en konstitutionell översikt.

Abstract: Uppsatsen jämför det konstitutionella skyddet för äganderätten i Europa och Sverige genom en schematisk analys av olika grundlagar. Den privata äganderätten som kärnan i marknadsekonomin kräver konstitutionellt skydd och reglering eftersom skyddet för enskilda individers äganderätt även i en demokrati kan naggas i kanten genom de politiska organens agerande. Följden blir rättsosäkerhet och bristande tillit till staten. Detta kan ha ekonomiska verkningar. Den översiktliga analysen visar att det konstitutionella skyddet för äganderätten i Sverige har förbättrats sedan 1995 men att det fortfarande inte ses som en tydlig rättighet jämförbar med de andra fundamentala rättigheterna i 1974 års regeringsform. Det konstitutionellt judiciella skyddet för äganderätten är fortfarande inte starkt i en internationell jämförelse.