Sök

Working paper No. 271: Public Policy for Academic Entrepreneurship

PublikationWorking paper
Chalmers, Christian Sandström, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Karl Wennberg, Linköpings universitet, Yulia Zherlygina
cs_kw_mw_yz_public_policy_academic_entrepreneurship_271
Ladda ner

Sammanfattning

This article provides a critical review and discussion of current literature on technology transfer and academic entrepreneurship. Drawing upon the notion of robustness in social systems and public choice theory, we review, code, and taxonomize 166 studies in order to assess the likelihood that these initiatives will generate innovation and economic growth. We find that academic entrepreneurship initiatives are characterized by conflicting goals, weak incentive structures for universities and academics, and are contextually dependent on several factors, e.g. strong vs. weak universities. Our results therefore suggest that there are critical boundary conditions that are unlikely to be fulfilled when universities and governments enact policies to support academic entrepreneurship. Policymakers therefore need to be cautious in the potential design of such mechanisms. We discuss how technology transfer from universities might be better achieved through alternative mechanisms such as contract research, licensing, consulting and increased labor mobility among researchers.

Sandström, C., Wennberg, K., Wallin, M.W., & Zherlygina, Y. (2016). Public Policy for Academic Entrepreneurship. Ratio Working Paper No. 271. Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

Entreprenörsstaten?
BokPublikation
Wennberg, K., Sandström, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio: Stockholm.

Sammanfattning

Västvärlden har upplevt ihållande arbetslöshet och avsaknad av varaktig ekonomisk återhämtning. Vi har sett hur skydd av nationella intressen vuxit fram, liksom välgrundad oro för ekonomisk ojämlikhet och globala miljöproblem.

I denna jordmån har den interventionistiska industripolitiken upplevt en renässans. Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State (2011) utgjorde tillsammans med finanskrisen startskottet för alltmer proaktiva ingrepp i ekonomin. Hennes argumentation var spännande och enkel: Staten har varit den främsta aktören bakom innovation och ekonomisk tillväxt: entreprenörer och stora företag har egentligen bara kapitaliserat på dessa satsningar.

I den här skriften granskas dessa idéer. Vårt innehåll är i flera bemärkelser en varning. Storslagna planer för att skapa önskvärda utfall har sällan ett historiskt smickrande facit. Politiken varken kan eller bör försöka satsa på specifika bolag eller teknologier. Resultatet förvränger incitamentsstrukturerna och resulterar i skadlig opportunism.

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Artikel (med peer review)Publikation
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Sammanfattning

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578