Sök

Working paper No. 281: Entrepreneurship and Income Inequality

PublikationWorking paper
Arbetsmarknad, Daniel Halvarsson, Entreprenörskap, Fördelning, Karl Wennberg, Martin Korpi, Ojämlikhet
dh_mk_kw_entrepreneurship_and_income_inequality_281
Ladda ner

Sammanfattning

Entrepreneurship research highlights individual entrepreneurship as a simultaneous source of enhanced income mobility for some but a potential source of poverty for others. Research on inequality has furthered new types of models to decompose and problematize various sources of income inequality in modern economies, but attention to entrepreneurship as an increasingly prevalent occupational choice in these models remains scant. This paper seeks to bridge these two literatures by applying regression-based income decomposition among entrepreneurs and paid workers, distinguishing between self-employed (SE) and incorporated self-employed (ISE) individuals in Sweden. We find that the proportion of self-employed in the workforce significantly increases income dispersion by way of widening the bottom end of the distribution, whereas the proportion of incorporated self-employed contributes only marginally to income dispersion at the top end of the distribution.

Halvarsson, D., Korpi, M., & Wennberg, K. (2016). Entrepreneurship and Income Inequality. Ratio Working Paper No. 281. Stockholm: Ratio.

Baserat på innehåll

Working paper No. 281: Entrepreneurship and Income Inequality
Working paperPublikation
Halvarsson, D., Korpi, M., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2016

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

Entrepreneurship research highlights individual entrepreneurship as a simultaneous source of enhanced income mobility for some but a potential source of poverty for others. Research on inequality has furthered new types of models to decompose and problematize various sources of income inequality in modern economies, but attention to entrepreneurship as an increasingly prevalent occupational choice in these models remains scant. This paper seeks to bridge these two literatures by applying regression-based income decomposition among entrepreneurs and paid workers, distinguishing between self-employed (SE) and incorporated self-employed (ISE) individuals in Sweden. We find that the proportion of self-employed in the workforce significantly increases income dispersion by way of widening the bottom end of the distribution, whereas the proportion of incorporated self-employed contributes only marginally to income dispersion at the top end of the distribution.

Entrepreneurship and income inequality
Article (with peer review)Publikation
Halvarsson, D., Korpi, M., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2018

Sammanfattning

Entrepreneurship research highlights entrepreneurship as a simultaneous source of enhanced income mobility for some but a potential source of poverty for others. Research on inequality has furthered new types of models to decompose and problematize various sources of income inequality, but attention to entrepreneurship as an increasingly prevalent occupational choice in these models remains scant. This paper seeks to bridge these two literatures using regression-based income decomposition among entrepreneurs and paid workers distinguishing between self-employed (SE) and incorporated self-employed (ISE) individuals in Sweden. We find that the proportion of self-employed in the workforce increases income dispersion by way of widening the bottom end of the distribution, whereas the proportion of incorporated self-employed contributes to income dispersion at the top end of the distribution. Implications for research are discussed.
Related content: Working paper No. 281

Entreprenörskap och inkomstspridning – hur företagare påverkar ojämlikheten
Article (without peer review)Publikation
Halvarsson, D., Korpi, M., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2017

Publicerat i
Sammanfattning

Forskningen om inkomstojämlikhet har utvecklat modeller för att analysera inkomstspridning men har underlåtit att inkludera entreprenörskap – ett allt vanligare yrkesval. Vi undersöker hur antalet och typen av företagare påverkar inkomstskillnaderna i Sverige. Vi finner en tydlig polariseringseffekt av andelen företagare i arbetskraften: Egenföretagare ökar inkomstspridningen genom att flertalet har låga inkomster relativt löntagare, medan det omvända gäller för aktiebolagsföretagare. Påverkan sker således främst i svansarna av fördelningen, och den tycks vara som störst för egenföretagare.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578