Sök

Working Paper. No 313: Taxes, benefits and labour force participation: A survey of the quasi-experimental literature

PublikationWorking paper
extensive margin, Jacob Lundberg, John Norell. participation elasticity, labour supply, quasi-experimental methods
Working Paper No. 313
Ladda ner

Sammanfattning

We review the literature that uses quasi-experimental methods to estimate the elasticity of labour force participation with respect to the financial gain from work. We find a wide range of elasticities, with an average of 0.38. 26 out of 31 papers find elasticities larger than 0.1, providing strong evidence that individuals respond to incentives on the extensive margin of labour supply. Elasticities are larger for women, and have declined over time.

*Revised 26 February 2020

Lundberg, J. & Norell, J. (2018).* Taxes, benefits and labour force participation: A survey of the quasi-experimental literature. (Ratio Working Paper No. 313).


Liknande innehåll

Ett nytt sätt att utvärdera skatteförändringar
Artikel (utan peer review)Publikation
Lundberg, J.
Publiceringsår

2018

Publicerat i
Sammanfattning

Skattesystemet påverkar individers ekonomiska beslut, vilket ger effekter på skatteintäkter och sysselsättning. Den här artikeln beskriver simuleringsmodellen Swedish Labour Income Microsimulation Model (Slimm), som konstruerats för att uppskatta dessa effekter. Beteendeförändringarna i modellen är hämtade från den empiriska forskningen. Enligt simuleringar i modellen försvinner 43 procent av intäkterna vid höjd kommunalskatt till följd av dynamiska effekter, jobbskatteavdraget har skapat 128 000 jobb och det skulle vara självfinansierande att sänka skatten för höginkomsttagare.

Political preferences for redistribution in Sweden
Artikel (med peer review)Publikation
Bastani, S., & Lundberg, J.
Publiceringsår

2017

Sammanfattning

We examine preferences for redistribution inherent in Swedish tax policy during 1971–2012 using the inverse optimal tax approach. The income distribution is carefully characterized with the help of administrative register data, and we employ behavioral elasticities reflecting the perceived distortionary effects of taxation. The revealed social welfare weights are high for non-workers, small for low-income earners, and hump-shaped around the median. At the top, they are always negative, especially so during the high-tax years of the 1970s and ’80s. The weights on non-workers increased sharply in the 1970s, fell drastically in the late ’80s and early ’90s, and have since then increased.

En dynamisk arbetsmarknad
BokPublikation
Stern, L.
Publiceringsår

2019

Publicerat i
Sammanfattning

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578