Sök

Yrkesutbildning i förändring – utmaningar och möjligheter ur ett forsknings- och aktörsperspektiv

PublikationRapporter
Arbetsmarknad, Arbetsplatsförlagt lärande, Jonas Olofsson, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Lärlingsutbildning, Utbildning, Yrkesutbildning
Yrkesutbildning i förändring
Ladda ner

Sammanfattning

Rapporten analyserar vad de senaste förslagen till förändringar av den svenska yrkesutbildningsmodellen ställer för krav på staten, partsorganisationerna och berörda utbildningsmyndigheter.

En bakomliggande fråga är hur regler och institutioner bör påverkas för att underlätta ett ökat engagemang – och kvalitetssäkring – i arbetsplatsförlagt lärande. Hur får en incitamentsstrukturer hos de centrala aktörerna ska som främjar utvecklingen av kvalificerad lärlingsutbildning?

En av de stora uppgifterna för den framtida yrkesutbildningen framstår vara samverkan mellan skola och arbetsliv.

Olofsson, J. (2014). Yrkesutbildning i förändring – utmaningar och möjligheter ur ett forsknings- och aktörsperspektiv. Kompetens för tillväxt, rapport nr 10. Stockholm: Ratio.

Baserat på innehåll

Yrkesutbildning i förändring: från lärlingsutbildning till yrkescollege
RapporterPublikation
Olofsson, J.
Publiceringsår

2015

Publicerat i

Kompetens för tillväxt

Sammanfattning

Teknikcollege en bättre modell för en ny yrkesutbildning än lärlingsutbildning. Det konstaterar Jonas Olofsson, professor vid Malmö högskola, som i rapporten sammanfattar de förändringar som arbetslivet genomgår och de krav som en modern yrkesutbildning måste leva upp till.

Det finns ett växande missnöje med yrkesutbildningarna, som fortsätter att förlora attraktionskraft från såväl elevernas sida som företagens, konstaterar Jonas Olofsson.

– Teknikcollege är en bra modell för en ny yrkesutbildning inom gymnasieskolan, där arbetsmarknadens parter samverkar tillsammans med företag och skolor. Det talar för både uthållighet och utvecklingsförmåga. Denna modell, som växer fram underifrån, tillgodoser behovet av framtida kompetens med andra kvalifikationskrav, kombinerat med arbetsplatsförlagt lärande, bättre än andra alternativ, säger Jonas Olofsson.

Parterna tar i Teknikcollege gemensamt ansvar för innehållet i utbildning, som utformas tillsammans med utbildningsanordnarna och företagen. I vissa fall är företagen också utbildningsanordnare. Även synen på färdigutbildning måste förändras från att ensidigt fokusera på arbetsfärdigheter till bredare social förmågor. Framför allt behövs starkare inslag av kvalificerat arbetsplatsförlagt lärande.

Att Teknikcollege-modellen är efterfrågestyrd gör lärandet utvecklingsinriktat snarare än anpassningsinriktat. Arbetslivets förutsättningar är starkt förändrade och en framtida yrkesutbildning måste motsvara andra kvalifikationskrav. Medarbetarna måste vara mer flexibla och mångfaldigt kompetenta. En modern yrkesutbildning måste omfatta allmänna ämneskunskaper, odla förmågan till kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation och samarbete. Därför är det viktigt att parter och företag är med i utformningen av programmen.

Yrkesutbildning i förändring – utmaningar och möjligheter ur ett forsknings- och aktörsperspektiv
ReportsPublikation
Olofsson, J.
Publiceringsår

2014

Publicerat i

Kompetens för tillväxt

Sammanfattning

Rapporten analyserar vad de senaste förslagen till förändringar av den svenska yrkesutbildningsmodellen ställer för krav på staten, partsorganisationerna och berörda utbildningsmyndigheter.

En bakomliggande fråga är hur regler och institutioner bör påverkas för att underlätta ett ökat engagemang – och kvalitetssäkring – i arbetsplatsförlagt lärande. Hur får en incitamentsstrukturer hos de centrala aktörerna ska som främjar utvecklingen av kvalificerad lärlingsutbildning?

En av de stora uppgifterna för den framtida yrkesutbildningen framstår vara samverkan mellan skola och arbetsliv.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578