Sök

Radio Schweden – “Staatlicher Anstoß im Land der Innovationen”

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Innovation, Ratio i media

Staatlicher Anstoß im Land der Innovationen – Radio Schweden

Christian Sandström intervjuas om regeringens innovationsråd i P6 tyskspråkiga nyhetssändning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578