Sök

Räds ej krisen

Nyheter
Äganderätt, Ekonomiska kriser, Finanskris, Företagandets villkor, Heckscherföreläsning, Nationalekonomi

Räds ej krisen. Värdet som återstår efter en kris, eller bubbla, är större än vad som gått förlorat. Det visar professor Randall Morck, årets gästtalare till minne av Eli F Heckscher.

Randall Morck visar att endast ett fåtal av de som – med hög risk – investerar pengar, tid och engagemang i nya verksamheter kommer att lyckas. De allra flesta av såväl enskilda entreprenörer som företag uppnår aldrig positiv avkastning på sina investeringar. Tvärtom fångas många i spekulativa bubblor och kriser.

Trots det, visar Randall Morck, tjänar samhället i sin helhet enormt mycket på deras risktagande genom den innovation som sker. Det lägger grunden för långsiktig tillväxt.

En slutsats är att bubblor, som IT-bubblan i slutet av 1990-talet liksom även dagens finanskris, är en naturlig och positiv del av det kapitalistiska systemet. Utan kriser inga innovationer!

Professor Randall Morck, verksam vid University of Alberta, är en världsledande forskare inom flera områden. Hans huvudfokus ligger på företagshistoria – särskilt familjedynastier – ägarstyrning, finansiella marknader och politisk ekonomi. Morck är även en stor kännare av banksystem, kapitalmarknader, regleringar och Kinas utveckling.

Morck har över 100 publikationer, varav flera s k All Star Papers, med mängder av citeringar.

Ett annat exempel är artikeln Management ownership and market evaluation: An emperical analysis, som handlar om ägarstyrning och välståndsutveckling.Ett exempel är artikeln The information content of stock markets – why do emerging markets have synchronous stock price movements?, där en huvudslutsats är att säkra äganderätter är en förutsättning för korrekt informationsspridning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578