Sök

Rapportsläpp med Reforminstitutet, Svenska uppfinnareföreningen och Stockholms innovatörskrets.

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Innovation

Seminarium, med lansering av rapporten:
”Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?”

Tid: Torsdag 28 augusti 2014, 8.30-9:30

Plats: Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen 59, Stockholm

Talare:

Stefan Fölster, Chef för Reforminstitutet/ Adj. professor i nationalekonomi vid KTH

Christian Sandström, Tekn. Dr. Ratio / Chalmers tekniska högskola

Thomas Hedner, Dr. Prof. Göteborgs Universitet, Överläkare

Örjan Strandberg, Ordförande för Sthlms Innovatörskrets, projektledare UTM

Svenskt välstånd har i hög grad byggt på banbrytande innovationer som ofta har blivit exportsuccéer. I en ny rapport har forskare sammanställt var 100 av Sveriges främsta innovationer genom tiderna har uppstått. Rapporten är framtagen av Reforminstitutet i samarbete på initiativ av Stockholms Innovatörskrets med stöd av Svenska Uppfinnareföreningen.

Rapporten fastslår att av dessa innovationer har hela 80 procent skapats av uppfinnare genom anställning vid företag eller i egen verksamhet och att andelen uppfinningar härstammande från universitet och högskolor uppgår till endast 20 procent.

Även andra studier visar att universitetens innovativa roll är liten.

Universiteten är dock viktiga inom medicin och hälsa där de står för hela 56 procent av innovationerna. I denna sektor är forskning av avgörande betydelse för innovationers uppkomst. Inom sektorer såsom verkstad, bygg, telekom och IT står privata företag och enskilda uppfinnare för mer än 90 procent av innovationerna.

Rapportens slutsatser har implikationer för forsknings- och innovationspolitiken. Om en överväldigande majoritet av Sveriges innovationer skapats av enskilda uppfinnare/näringsidkare och individer anställda av företag bör den svenska innovationspolitiken fokusera på dessa aktörer i första hand. En politik som sätter universiteten i centrum för innovationsstrategier ger förmodligen begränsade resultat. En mer generell slutsats är också att svensk innovationspolitik behöver bli mer evidensbaserad och mindre styrd av politisk retorik.

Modellen UTM som presenteras på seminariet föreslår en lösning i linje med rapportens slutsatser, genom utvecklingen av ett gränssnitt mellan Sveriges innovatörer/uppfinnare och Sveriges företag, där företagen kontinuerligt tillförs produktutveckling och innovation.

Anmälan (EVENEMANGET ÄR NU FULLSATT)

Seminariet är kostnadsfritt, men förutsätter anmälan, vilken görs här (fullt). Är seminariet redan fulltecknat, meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse innan seminariet.

Skicka gärna denna inbjudan vidare till kollegor och affärsbekanta. Föreläsningen genomförs i Stockholm, men det går även att ta del av seminariet både live och i efterhand via webb-tv.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om företagandets villkor, marknadsekonomi och politisk förändring. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat och sprida kunskap.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578