Sök

Ratio i Almedalen 2 juli

Nyheter
Almedalen, Företagandets villkor, Mattias Lundbäck, Monopol

Flera av Ratios forskare är på plats i Visby under Almedalsveckan. Idag pratar Mattias Lundbäck om offentliga upphandlingar i möbelbranschen hos TMF.

08.15: ”Vad händer när vi skapar temporära monopol?” Mattias Lundbäck presenterar rapporten ”Offentlig upphandling av möbler” hos TMF, Trä- och Möbelföretagen.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578