Sök

Ratio i Almedalen 2018

Nyheter
Almedalen, Almedalen 2018, Företagandets villkor

I en digitaliserad och snabbt föränderlig värld behöver den svenska modellen utvecklas – inte avvecklas, hävdas det. Men vilken roll bör politiken egentligen ha? Behövs rent av ett nytt samhällskontrakt? Detta är några av de teman som kommer att diskuteras under Ratios seminarier i Almedalen.

Ratios forskare medverkare dessutom i paneler om allt från integration av flyktingar till kompetensförsörjning. Som vanligt presenterar Ratio forskning – parter, politiker och företagare debatterar. Läs om Ratios Almedalsvecka nedan, eller här.

Hotar politiken den svenska modellen?

Vilken bör politiken ha på svensk arbetsmarknad? Inför valet ökar ställer politikerna – både till höger och vänster – krav på höjda löner för olika grupper. Politiska förslag finns på jämställda pensioner, lagstadgad rätt till heltid och lagreglerade ingångslöner samt förbud mot viss typ av arbetskraftsinvandring. Vid offentlig upphandling och utstationering tolkar olika myndigheter kollektivavtalsvillkoren. Och i kölvattnet av EU:s sociala pelare läggs lagförslag på EU-nivå som strider mot den svenska partsmodellen.

Vilka konsekvenser får allt detta för den svenska modellen? Är vi på väg mot en ny era av ökad politisk inblandning i den svenska modellen? Vad säger den senaste forskningen? Vilka ingrepp är förenliga med fortsatt partsansvar? Hur ser politikerna på sin roll? Och vad anser arbetsmarknadens parter? Välkommen till seminariet ”Hotar politiken den svenska modellen?” 2 juli, kl. 14-15.30 i Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3.

I seminariet medverkar riksdagsledamoten Emil Källström (C), statssekreterare Irene Wennemo (S), Peter Jeppsson vice vd Svenskt Näringsliv, Susanna Gideonsson ordförande Handelsanställdas förbund, Marie Nilsson ordförande IF Metall, Catharina Elmsäter Svärd vd Sveriges Byggindustrier, Lotta Stern docent och vice vd Ratio och Nils Karlson professor och vd Ratio .Läs mer i Almedalsveckans program.Arrangör: Ratio.

Pub & panel: Ett nytt samhällskontrakt:

Behöver det svenska samhällskontraktet reformeras? Hur kan Sverige bli möjligheternas land? Vilka reformer behövs? Hur når vi dit? Hur kan Sverige få ny framtidstro, med en dynamisk företagssektor, ett vitalt civilsamhälle och en fokuserad stat som bejakar företagandets kraft och förmåga?

Kom och mingla i vår pub och lyssna till Ratioakademiens förslag till reformerna som ska ge Sverige stärkt utvecklingskraft. I panelen medverkar Peje Emilsson, Rune Andersson, Nils Karlson och Biörn Riese från Ratioakademien, Maria Ludvigsson ledarskribent Svenska Dagbladet, statsvetaren och S-debattören Stig-Björn Ljunggren samt Torbjörn Sjöström, vd för Novus.

Välkommen till Almedalens idérikaste pub! Vi finns på Strandvägen 8, den 2 juli kl. 17-19. Förhandsanmälan obligatorisk. Anmäl dig här.

Läs mer i Almedalsveckans program.Arrangör: Ratioakademien.

Vad händer med jobben? – Digitaliseringens konsekvenser för företagens kompetensförsörjning

Hur bedömer forskningen att arbetsmarknaden och jobben kommer att utvecklas? Hur kommer detta att påverka företagens kompetensförsörjning och de anställdas behov av kompetensutveckling? Vad händer med jobben?

Digitaliseringen innebär en snabb förändring av både samhället och industrin. Om svensk industri ska fortsätta att vara konkurrenskraftig och överleva i den globala konkurrensen måste både företag och anställda anta digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Företagen måste kunna hitta den kompetens de behöver i en digitaliserad framtid och anställda måste ha möjlighet att förvärva och upprätthålla en kompetens som är relevant på arbetsmarknaden.

Välkommen till seminariet ”Vad händer med jobben?”3 juli, kl. 13-13.35 på Industrin tar matchen området (S:t Hansgatan 18F/Trappgränd). I seminariet medverkar bl. a Jonas Grafström, forskare Ratio, Jan Secher, vd Perstorp, Per Lyrvall Sverigechef Stora Enso, Betty Malmberg (M) riksdagsledamot och Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Läs mer i Almedalsveckans program.Arrangör: Ratio, IKEM–Innovations- och kemiindustrierna i Sverige och Industriarbetsgivarna.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578