Sök

Ratio anställer miljöekonomen Jonas Grafström

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Jonas Grafström, Miljöekonomi, Nationalekonomi

Miljöekonomen Jonas Grafström har anställts som postdoc-forskare vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Den 24:e maj försvarar han en avhandling i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet (LTU). I avhandlingen studerar han teknikspridning inom den europeiska miljöenergisektorn.

Jonas Grafström arbetade även som forskningsassistent på Ratio 2010-2011 och skrev 2015 rapporten Styrkor och svagheter i den svenska miljötekniksektorn med forskningsfinansiering från Energimyndigheten. Under andra halvan av 2014 var han gästforskare vid George Mason University i Virginia via Ratios USA-stipendium för unga forskare.

– Det ska bli spännande att forska på Ratio. Här finns en tvärvetenskaplig miljö som passar mina forskningsintressen väl. Jag kommer att dela min tid mellan fortsatt forskning om miljöekonomi och att knytas till Ratios nya program för arbetsmarknadsforskning, säger Jonas Grafström.

Här kan du läsa mer av Jonas Grafströms forskning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578