Sök

Ratio bjuder in till seminarium om patenttvister

Nyheter
Företagandets villkor

Ratio har genomfört en kartläggning av patenttvister, ogiltighets- och intrångsmål i Sverige, inledda under åren 2000 till 2008. Forskarna har replikerat en europeisk studie på svenska förhållanden genom att ta fram siffror på antalet patentmål, processernas tidsutdräkt, rättegångskostnader, sannolikheten för olika utfall, utdömda skadestånd, processande parters industritillhörighet mm. Därmed möjliggörs europeiska jämförelser. Det ökar förståelsen för hur väl den svenska patenträtten skyddar entreprenörer.

Den 13:e november arrangeras ett öppet seminarium mellan 11.45 och 13.15 i Ratios lokaler på Sveavägen 59, Stockholm.

Studien presenteras av:

Anna Horn, jur stud, forskningsassistent
Bengt Domeij, professor i juridik, Uppsala universitet och Ratio
Per-Olof Bjuggren, professor i nationalekonomi, Jönköpings högskola och Ratio

Studien kommenteras av:

Linda Stromberg, kansliråd Justitiedepartementet, projektledare för den nya Patent- och marknadsdomstolen
Peter Sande, advokat Sandart advokatbyrå, specialiserad på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistelösningar

Anmälan är bindande och görs här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578