Sök

Ratio Colloquium for Young Social Scientists

Nyheter
Anette Andersson, Emma Heikensten, Företagandets villkor, Johanna Palmberg, RCYSS, Stefan Voigt

För sjätte året arrangerar Ratio ett internationellt kollokvium för unga forskare den 10-12 augusti.

Temat för årets kollokvium är ”Corporate Governance and Property Rights”. Samtliga deltagare och presentationer finns här.

Årets plenartalare är Dr. Yupana Wiwattanakantang, från NUS Business School i Singapore, som talar under rubriken The Role of the Founding Family in the Firm samt Prof. Stefan Voigt, från Hamburgs universitet i Tyskland, som presenterar Turning Cheap Talk into Economic Growth: On the Relationship between Property Rights and Judicial Independence.

Utöver plenarföreläsarna medverkar tretton unga forskare från hela världen som alla presenterar vetenskapliga papper. Kollokviet leds av ekon dr Johanna Palmberg, Ratio, tillsammans med forskningsassistenterna Anette Andersson och Emma Heikensten.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578