Sök

Ratio deltar på småföretagsdagaran i Örebro 26-27 januari

Nyheter
Dan Johansson, Företagandets villkor, Gaseller, Karl Wennberg, Kristina Nyström, Småföretagsdagarna, Snabbväxande företag, Snabbväxare, Sven-Olov Daunfeldt, Tillväxt, Ungt forskarforum

Forskning visar att de flesta företag inte växer överhuvudtaget, tillväxten är istället koncentrerad till ett fåtal snabbväxande företag, s.k. gaseller. Tidigare studier har identifierat gasellföretag utifrån sysselsättning och försäljningstillväxt.

I en workshop som Ratio arrangerar under Småföretagsdagarna i Örebro tas dock andra aspekter av gasellföretagen upp. Bland annat analyseras vilken betydlese dessa företag har för produktivitet och ekonomisk tillväxt, och om detta är beroende av de kriterier som används vid identifiering av ett företag som gasell.

Medverkande forskare är docent Dan Johansson och docent Sven-Olov Daunfeldt, båda från Ratio. Resultaten av de analyser som presenteras kommer sedan att diskuteras av en panel av politiker och andra makthavare.

Ratios Kristina Nyström och Karl Wennberg kommer även detta år att vara med och leda Ungt forskarforum, som är Entreprenörskapsforums forum för unga entreprenörskapsforskare.

Johans Eklund kommer också att presentera den rapport som han på uppdrag av Tillväxtanalys samanställt inom forskningsprojektet Regelbördans ekonomiska effekter.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578