Ratio: Den framtida lönebildningen


Typ: Ratio TV
2011-04-27

Ratio: Den framtida lönebildningen – SVT Forum

Sändning av presentationen av antologin Lönebildning för utvecklingskraft och efterföljande seminarium.