Sök

Ratio-forskare belönas med pris för bästa vetenskapliga papper

Nyheter

Under den prestigefyllda, internationella konferensen Academy of Management erhöll en studie om företagsledares (o)förmåga att hantera en osäker framtid, skriven av Christina Öberg, Andrea Geissinger och Rasmus Nykvist pris för bästa vetenskapliga papper inom organisatorisk neurovetenskap. 

Under Academy of Managment, en konferens som samlar runt 10 000 forskare från hela världen och som 2021 genomfördes virtuellt, erhöll Ratio-forskarna Christina Öberg, professor, Andrea Geissinger, fil dr, och Rasmus Nykvist, fil dr, pris för bästa vetenskapliga papper inom organisatorisk neurovetenskap för pappret ”Managers, Minds and Machines in the Age of Artificial Intelligence”. Pappret handlar om hur företagsledare tenderar att navigera företag utifrån en syn på framtiden som fortsättning på dåtiden och hur företags kopplingar till andra aktörer stärker denna syn. Pappret konceptualiserar hur en aktiv fokusering på framtiden som skild från det förgångna hjälper företagsledare att frigöra sig från detta tankemönster och använder artificiell intelligens som studieobjekt för detta.

Utmärkelsen uppmärksammades genom en mindre penningsumma och plaketter.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578