Sök

Ratio-forskare i ny antologi om industripolitik

Nyheter

I den trettonde upplagan av Entreprenörskapsforums Swedish Economic Forum Report går internationella och svenska forskare igenom logiken bakom de nya former av industripolitik som vuxit fram under senare år. Till stor del handlar den nya industripolitiken om behovet av goda ramvillkor, tekno-nationalistiska satsningar och protektionism. Dessvärre är exemplen på misslyckad industripolitik många och rapportens författare understryker vikten av att välja rätt väg.

Swedish Perspectives on Industrial Policy, the Washington Consensus and Beyond, undersöks det förnyade intresset för industripolitik. I rapporten beskrivs erfarenheter och effekter av industripolitik i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Kina ur olika teoretiska och empiriska perspektiv.

Antologins femte kapitel, Innovation through collaboration in order to meet grand challenges? A critique of current trends in industrial policy, är skrivet av Ratio-forskaren Christian Sandström.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578